SAL7303, Act: V°267a.1 (58 of 87)
Search Act
previous | next
Act V°267a.1  
Act
Date: 1402-06-22

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
Van heilwighen vander voert/
en(de) clause sone jan godens/
Het sijn comen in rechte in de banc voe(r) den meye(r) ende scepene(n) van lovene claus [sone jan] godens van loe die ov(er)mids vo(n)nisse/
van scepen(en) brieve(n) van lovene hem bekent van goessen van hoedonc van verle beleydt was metten meye(r) en(de) scepen(en) /
van lovene tot den goeden des vors(creven) goessens in deen side en(de) heilwijch vander voert van veerle in dand(er) side de/
welke heilwijch aen aensprake dede totden vors(creven) claus vanden goeden bescreve(n) en(de) ghenoemt in des(er) cedulen ghe/
leghen te verle die de vors(creven) heilwijch beleydt hadde metten scepen(en) van verle alsoe de selve scepen(en) van verle/
dat ov(er)brachten in de banc voe(r) den meye(r) en(de) scepen(en) van lovene segghende en(de) meynende de vors(creven) heilwijch dat/
sij aen de vors(creven) goede seker ghetonsten en(de) hueringhe(n) hadde te tween malen ghedaen jeghen den vors(creven) goessen/
en(de) met tween goidspe(n)ninghen elke van ghetonste van iii jaren lanc op seke(re) voeghen en(de) vorw(er)den die sij/
d(aer)toe seide welke ghetonsten en(de) hueringhen sij boet te bethoene(n) en(de) seide dat hueringhe en(de) coep ter waerheit/
stonden D(aer) op dat claus godens hem verantw(er)de en(de) seide dat die goede goesens van hoedonc waren en(de) hem/
sculdich waren te volghene mids sinen vors(creven) beleyde [en(de) versochte datmen hielde in sinen beleyde] alsoe dat de scepen(en) d(aer) op ghemaent wijsden datmen der/
vors(creven) heilwighen thonisse aenhoe(re)n soude en(de) hoe(r) thonisse aenhoert worden de vors(creven) scepen(en) va(n) lovene voert/
ghemaent die wijsden voe(r) een vonnisse nae aensprake en(de) nae antw(er)de en(de) nae de scepen(en) brieve en(de) nae thonisse/
dat den vors(creven) clause en(de) sinen beleyde de vors(creven) goede volghen souden behoudelec der vors(creven) heilwighe(n) hoe(r)/
ghetonsten en(de) hueringhen vanden vors(creven) goeden p(rese)n(ti)[b(us)] albus absoloen huffele rike zas gruyte(re) b(er)them junii/
xxii a(n)no xiiii[c] s(e)c(un)do daer nae
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-27 by Xavier Delacourt