SAL7304, Act: R°302.1 (85 of 115)
Search Act
previous | next
Act R°302.1  
Act
Date: 1405-11-27

Transcription

2017-02-12 by xavier delacourt
It(em) want willem van thiene(n) ghesedt heeft acht(er) sijn huyse in de penst(ra)te geleghen/
twee thuyne o(m)me de schedinghe van beider sine(n) huysen en(de) de onreynicheit te/
beneme(n) welke huyse acht(er) wout(er) py(n)nox erve geleg(en) sijn Soe es de selve wille(m)/
come(n) voe(r) scep(enen) va(n) lov(en) en(de) heeft bekent dat hi gheen recht en heeft v te wout(er)/
py(n)nox erve w(er)t vorde(r) dan tot d(er) goten liggende acht(er) willems erve en(de)/
dat die thuyne die wille(m) d(aer) gesedt heeft dat dat es met consente en(de) gedoege(n)/
des vors(creven) wout(er)s en(de) dat willem en(de) sijn erfgename(n) de selve thuyne ten vors(creven)/
des vors(creven) wout(er)s altoes afdoen selen en(de) ruymen want wille(m) vors(creven) gheen recht/
d(aer) toe en heeft dan dat wout(er) hem nu ter tijt ghewilcort heeft huffele ponte/
no(vem)[br(is)] xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-04 by Xavier Delacourt