SAL7304, Act: V°209.1 (51 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°209.1  
Act
Date: 1405-04-14

Transcription

2020-01-10 by xavier delacourt
It(em) op daensprake die cole vand(er) meeren [porte(r) van lovene] ghedaen heeft voe(r) den meye(r) [scepen(en)] en(de) voe(r)/
sente peters manne van lovene ruerende vand(er) [buten] bier assizen van he(re)nthals/
daer af dat de selve cole henr(icke) vand(er) meeren sine(n) brued(er) aenghesproke(n) heeft/
dat hi te hem w(er)t tachter en(de) in ghebreke sijn soude en(de) op tv(er)antw(er)den dat de/
vors(creven) henr(ic) d(aer) op v(er)antw(er)t heeft en(de) nae hoe(r) beyd(er) thoenisse [dat sij boden te doene] Soe hebben S [de] scepen(en)/
en(de) [sente] peters manne ghemaent vande(n) meye(r) van lovene ghewijst voe(r) een/
vo(n)nisse dat henr(ic) vand(er) meeren colen sine(n) brued(er) vors(creven) te wetteg(er)/
reekeni(n)ghen comen sal [voer de scep(enen) van he(re)nthals] en(de) alsoe v(er)re als men vint te wettegher reekeni(n)ge(n)/
dat hi te hem w(er)t in ghebreke es Dat sal hi voldoen met sijnre have(n) ende/
soe waer sijn have te cort wae(re) dat hijt voldoen sal met sine(n) erve en(de)/
altoes alsoe v(er)re als wittich reekeni(n)ghen ghedraeght [en(de) alsoe verre alst vand(er) vors(creven) assiz(en) ruerende es] En(de) dat gedaen/
soe hielt de vors(creven) cole hem sijns rechts aen den meye(r) van lovene ende/
seide dat henr(ic) vors(creven) voe(r) tvors(creven) vo(n)nisse te voldoene ghehoude(n) soude sijn ocht/
dat verborghen D(aer)op dat henr(ic) hem v(er)antw(er)de want hi bereet wae(re)/
te wetteg(er) reekeni(n)ghe(n) te come(n) dat hi niet gehoude(n) sijn en soude noch/
verborghen des worde(n) sente pet(er)sma(n)ne ghemaent vande(n) meye(r) die/
wijsden voe(r) een vo(n)nisse dat henr(ic) vors(creven) hem verwilcoe(re)n soude op sijn lijf/
en(de) op sijn goet sine(n) vors(creven) brued(er) te wetteg(er) reekeni(n)ghe(n) te come(n) l/
tot he(re)nthals voe(r) scep(enen) nae alsoe dat de vors(creven) henr(ic) hem d(aer) verwil/
coerde gelijc alst tvo(n)nisse gewijst hadde Hier wae(re)n ov(er) als [scepen(en) en(de)] s(ente) pet(er)s/
ma(n)ne godev(ar)t uten lyemi(n)ghen gielijs de rike jan de witte jan vande(n)/
huffele gielijs de rike gord boxhoe(re)n [en(de)] henr(ic) absoloens fe(r)ia qu(ar)ta in dieb(us)/
paschalib(us) anno xiiii[c] qu(ar)to
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-28 by Xavier Delacourt