SAL7304, Act: V°326.1 (92 of 115)
Search Act
previous | next
Act V°326.1  
Act
Date: 1406-01-05
LanguageLatinum

Transcription

2020-02-25 by xavier delacourt
Ite(m) henr(icus) de calstr(is) p(re)d(i)c(t)us cont(ulit) de se (et) suc(cessoribus) joh(ann)i vos de/
troembeke [(et) suc(cessoribus)] unu(m) iur(nale) cu(m) di(mi)dio (et) quatuor virgas t(er)re sit(as)/
apud troembeke int(er) t(er)ras symonis scepe(re) (et) m(ar)gr(ete) de/
ghempe he(re)d(itarie) ten(en)d(as) (et) poss(idendas) sub xii vas(is) molendr(ensibus)?/
silig(inis) pag(abilis) me(n)s(ure) lov(aniensis) he(re)d(itarie) t(re)cense (et) quatuor cap(onibus) cu(m)/
di(mi)cdio a(n)nui (et) he(re)d(itarii) ce(n)s[(us)] sin(gu)[lis] a(n)nis p(er)sol(vendos) [(et) apud lov(anium) delib(e)r(andis)] v(idelicet) d(i)c(tu)m bladu(m)/
ad festu(m) b(ea)ti andr(ee) ap(osto)li (et) d(i)c(tu)m ce(n)su(m) ad nat(a)le d(omi)ni in futur(um)/
(et) sub h(oc) sat(isfacere) (et) war(andizare) huffele pots(uynsberge) ja(nuarii) v
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Greet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1675-03-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-25 by xavier delacourt
Is gebleken bij notariale acte gepasseert voor den not(ari)s snijers in date xi[en] meert 1678 die capitale penninghen deser teghenstaen(de) rente van xii mol(evate) rogs en(de)/
iiii(½) capp(uynen) ter somme van 190 daer inne begrepen die v(er)loopen te sijn ontfangen/
bij dheere engelbertus hugo ...? sone stephani en(de) jo(uffrouw)[e] anna maria van/
raveschot en(de) dat uuijt handen van s(eigneur) jan claes en(de) maria meskens als/
momboirs/
van(den) weesen/
jan meskens/
en(de) maria vier/
pont met/
consent inde(n)/
cassatie deser/
Et sic vacat
ContributorsMi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Greet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-04 by Xavier Delacourt