SAL7305, Act: R°20.2 (9 of 106)
Search Act
previous | next
Act R°20.2  
Act
Date: 1405-05-07

Transcription

2020-01-10 by xavier delacourt
It(em) want stoet twist en(de) ghedinghe gheweest sijn en(de) opv(er)staen tusschen henr(icke) gans ut en(de)/
vor hem en(de)
en(de) jans gans sine(n) neve en(de) woute(re)n va(n) ganspoele en(de) voe(r) he(m) en(de) voe(r) kat(linen) gans/
sijn wijf docht(er) wilen wille(m) gans [en(de) goert donkerman voe(r) hem en(de) voe(r) aliten sijn wijf sust(er) der voers(creven) kat(linen)] voe(r) hen en(de) voe(r) alle de ghene die van haerre siden hen yethes/
v(er)meten
[even nae] moghen anden [sijn der] goede hier nae bescreve(n) de welke de voers(creven) henr(ic) gans jan gans en(de) wout(er)/
van ganspoele [en(de) goert donkerman] in desen saken hebbe(n) gheloeft te vervaen (et)c(etera) in deen syde En(de) peter en(de) henric/
warmoes ghebruede(re) en(de) goerde va(n) yse(re)n voe(r) he(m) en(de) voe(r) machtelde(n) sijn wijf suster der voers(creven)/
pet(er)s en(de) henr(ix) warmoes jan scoerwegghe voe(r) he(m) en(de) voe(r) aliten sijn wijf docht(er) wilen ards/
va(n) vore voe(r) hen en(de) voe(r) alle de ghene die der voers(creven) goede va(n) haerre syden even nae [moghen] sijn die/
sij oec hebbe(n) gheloeft te v(er)vaen in dand(er) syde alse van den[vand(er) helft vanden] husen en(de) hoven met alle haren toebehoerte(n)/
gheerds wilen vand(er) coute(re)n gheleghen inde bieststrate opden hornoc vande(n) bruele welker helft/
der voers(creven) goede elc vande(n) voers(creven) p(ar)tijen meynde de naeste te sijn van des voers(creven) wilen gheerds/
vand(er) coute(re)n weghen Soe sijn come(n) de voers(creven) p(ar)tijen voe(r) scepen(en) van lovene en(de) hebben [hen] des ghekeert/
en(de) sijns bleven in vriendelike yffene(re)n paysmakers en(de) segghers te wetene de voers(creven) henr(ic) gans/
jan gans wout(er) van ganspoele en(de) goert donkerman voe(r) hen en(de) voe(r) alle hae(r) mede plicht(er)s alse/
voers(creven) es in jan yden en(de) jan golijs en(de) de voers(creven) pet(er) en(de) henr(ic) warmoes goert va(n) yse(re)n/
en(de) jan scoerwegghe voe(r) hen en(de) voe(r) hae(r) medeplichters alse voers(creven) es in arde de bart/
make(re) en(de) henric smeyers En(de) hebben gheloeft de voers(creven) p(ar)tijn vast en(de) ghestede te houdene/
soe wat de voers(creven) vier segghers eendrechtechlec segghe(n) en(de) p(ro)nu(n)cieren selen vand(er) saken voers(creven)/
met voerscreven[werden dat elc vanden voers(creven) p(ar)tijen] dat de voers(creven) henr(ic) en(de) jan gans en(de) hae(r) medep(ar)tije voers(creven) alle haren eysch en(de) aensp(ra)ke en(de)/
[bethoe(n)nisse] die sij toten voers(creven) goeden doen willen den voers(creven) haren segghers ov(er)gheven selen in gescrifte en(de) haer/
thoe(n)nisse doen voe(r) de selve segghers van mog morghen in achtdaghen naestcomende en(de) dat de voers(creven)/
vier segghers binnen v(er)te(n)nachten daer nae op dat sijns [dan] van accorde sijn haer segghen daer af segghe(n)/
en(de) p(ro)nu(n)cie(re)n selen en(de) soe waer de voers(creven) vier segghers des niet van accorde en waren dat sij dan/
[eysch] aensprake en(de) bethoe(n)nesse van beyde den p(ar)tijen brenghen selen voe(r) de scepen(en) van lovene o(m)me aen/
hen een hoetvo(n)nisse daer af halen als ofs metden rechte ghedingt wae(re) En(de) soe wes hen dan de/
scepen(en) van lovene daer af selen leren en(de) gheven voe(r) een vo(n)nes dat dat de voers(creven) p(ar)tijen houden/
en(de) voldoen selen Oec es vorw(er)de soe waer enigher p(ar)tijen ghebrake een seggher ocht meer/
dat die ene(n) ande(re)n ocht ande(re) weder kiesen en(de) setten soude moghen in des gheens stat die he(n)/
ghebrake sond(er) arghelist quaderebbe boxhoren anno m[mo] cccc[mo] qu(ar)to maii sexta/
a qual(is) p(ar)te iiii pl(acken)/
Item petrus (et) henr(icus) warmoes goert va(n) yse(re)n (et) jo(hannes) scoerwegghe hebben ghesett/
en(de) ghep(rese)nteert in ards bartmakers stat want sij den selve(n) art niet/
ghecrighen en co(n)nen stasse den custe(re) rike naen maii xiiii[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-04 by Xavier Delacourt