SAL7305, Act: R°256.1 (92 of 106)
Search Act
previous | next
Act R°256.1  
Act
Date: 1407-04-09

Transcription

2020-03-10 by xavier delacourt
Item heinr(ic) (et) joh(ann)es outjans van beetse ende heinr(ic) peters van beetse hebben gheloeft op enen banduyn van xx/
cronen dat sij binne(n) iii weke(n) naest n comende betalen en(de) gnoech doen selen mijn he(re) den abdt van vlied(er)beke/
he(re)n roelof van reedinghen en(de) he(re)n daneel rogge moncke(n) (et)c(etera) ocht den enen van hen van allen schoude(n) geloefte(n)/
en(de) vorw(er)den d(aer) in dat sij tot minen he(re) den abdt vors(creven) en(de) tot sine(n) covente ghehoude(n) sijn nae inhoude(n) vande(n)/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) die mijn he(re) en(de) sijn covent vors(creven) op hen sprekende hebben en(de) hen des ghelijx oec te be/
talen en(de) gnoech te doene va(n) xxiii gul(den) crone(n) binne(n) den vors(creven) iii weke(n) ochte soe waer sij des niet en/
daden soe hebben sij gheloeft [dat sij dan] op den vors(creven) banduyn ten d ten eynden vanden vors(creven) iii weke(n) in te loven(en)/
in een vroente te comen [selen] en(de) d(aer) in te bliven [op hoe(re)n cost] tot dat sij mijn he(re) den abdt en(de) sine(n) cove(n)te betaelt ende/
gnoech gedaen selen hebben van allen stucke(n) d(aer) in dat sij te hen w(er)t gehoude(n) sijn nae inhoude(n) van hoe(re)n/
vors(creven) scepen(en) brieve(n) en(de) de die gelike(n) vande(n) vors(creven) xxiii cronen Hier af es borge op den vors(creven) banduyn/
jan vlieghentsant van beetse de(n) welke(n) sij geloeft hebbe(n) hier af scadeloes te houde(n) borch(oven) rogge sab(ba)[to] p(os)t/
quasi modo
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-05 by Xavier Delacourt