SAL7307, Act: R°261.2 (96 of 197)
Search Act
previous | next
Act R°261.2  
Act
Date: 1410-11-21

Transcription

2020-01-06 by Marijke Gevaert
It(em) h(er) jan baceleer [cheleer] canonicus eccl(es)ie s(an)c(t)i pauli leod(ienensis) (et)c(etera)/
sijn come(n) in jeghenw(or)dicheide(n) der scepen(en) van lovene en(de) hebben gegeve(n) en(de) bekent dat si gegeve(n)/
hebben janne goedertoy sone wilen goerts de tiende der he(re)n van sente pauwels te ludick/
beyde groete en(de) cleyne [inde p(ro)chie] in alder manie(re)n inde prochie van sente jorijs w(er)de in ald(er)/
manie(re)n dat hen die aldair toebehoert te houden en(de) te hebben ene(n) t(er) van sente jans misse/
baptist naist come(n)de ene(n) t(er)mijn van drie [sesse] jae(re)n lanc daer nae sonder myddel volghende/
elcs jaers daer en binnen o(m)me drieen(de)veertech gulden(en) hollansche te wete(n) xxvii pl(a)c(ken)/
voe(r) elcken gulden(en) gerekent half te kersavonde en(de) half te paesschen den voirs(creven) t(er)mijn dure(n)de/
elcs jaers te betalen en(de) telken t(er)mine alse vervolghde scout rike juede no(vembris) xxi[a]/
hier af es borghe god(efridus) de lovanio (et) he(r)man? henr(ic) meys lixator quos d(i)c(t)us/
johann(es) goed(er)t(ay) p(ro)miss(it) cons(er)va(r)e indempnes
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-16 by Jos Jonckheer