SAL7308, Act: R°179.1 (67 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°179.1  
Act
Date: 1411-06-20

Transcription

2020-02-27 by Magda van Winkel
Item joes absoloens peter van nethenen jan vanden temple henric vand(er)/
calst(ere)n willem lombart willem van leeuke en(de) roelof corsbout goutsmet sijn come(n)/
in jeghenwordicheiden beyder co(m)moingimeest(ere)n Te wete(n) jans vande(n) huffle en(de) jans/
vander brugghen en(de) vele vanden rade vander stat en(de) voir gielijs de rike my/
chiel van pots(uynsberge) en(de) henr(ic) de joede scepen(en) van lovene en(de) hebben voir hen in je/
ghenw(er)dicheiden des meyers van lovene verborght int recht te b(ri)nghen alst/
den meye(r) ghenueghen sal henricke absoloens arnde van redinghen en(de) roelof/
van redinghen de welke de voirs(creven) meyer opten dach van heden hadde ghevanghen/
of doen vanghe(n) en(de) inde vroente leyden o(m)me alle des te pleghen des hen die meyer/
metten rechte aenwynne(n) sal Met sulk(er) vorwerden soe waer de voirs(creven) borghen de voirs(creven)/
gheva(n)ghe(n) ten versueke des voirs(creven) meyers int recht niet en brachten dat sij dan/
selve alle des souden pleghen des de voirs(creven) meyer op de voirs(creven) gevanghe(n) mette(n) rechte/
soude come(n) ghewynnen rike pots(uynsberge) juede voirs(creven) xi[ma] junii xx[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-12-03 by Jos Jonckheer