SAL7308, Act: R°180.2 (74 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°180.2  
Act
Date: 1411-07-16

Transcription

2020-02-27 by Magda van Winkel
Item arnt van redinghen en(de) roelof van redinghen hebben geloeft/
dat goert van redinghen en(de) jan de kalfstek(ere) diemen heet van rotselair/
bliven selen inde vroente in alder maniere(n) dat sij nu sijn en(de) dat nyema(n)/
van hae(re)n vrienden noch maghen tot hen comen en sal noch besueken in/
gheenre manie(re)n tot vridaghe naest comende Te weten tot morghen en(de)/
dien dach al en(de) hebbense claerlec tot dien daghe verantw(er)t dat si daer/
bliven selen ghevanghen in alder manie(re)n dat sij nu sijn sonder in enigher/
manie(re)n van daer gheholpen te w(er)den of van daer te scheiden alle ar/
gelist uutghescheide(n) Dit geschiede des dondersdaeghs xvi dage in jul(io)/
daer bi en(de) aen wae(re)n lodewijc roelants en(de) jan hertshals scepenen/
van lovene Daer oec bi en(de) aen was lodewijc pynnoc co(m)moin/
gimeester van lovene
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-07 by Jos Jonckheer