SAL7308, Act: R°181.2 (79 of 193)
Search Act
previous | next
Act R°181.2  
Act
Date: 1411-08-03

Transcription

2020-02-29 by Magda van Winkel
It(em) arnt van redinghen en(de) roelof van redinghen hebben gheloeft dat goert/
van redinge(n) en(de) jan de kalfsteke(re) diemen heet van rotselaer bliven selen inde/
vroente in alder manie(re)n dat si nu sij en(de) dat nyeman van hae(re)n vrienden/
noch maghen tot hen comen en sal noch hen besueke(n) in gheenre manie(re)n tot/
maendaghe van heden in acht daghen naest comende en(de) dien dach al en(de)/
hebbense claerlec tot dien daghe toe verantw(er)dt dat sij daer bliven selen/
ghevanghen in alder manie(re)n dat si nu sijn sonder in enig(er) manie(re)n van/
daer gheholpen te w(er)den of [van] daer te scheiden Voert hebben de voirs(creven) arnt/
en(de) roelof van redinghe(n) v(er)antw(er)dt en(de) geloeft den vorste(r) genoech te doene en(de)/
te betale(n) van alder cost dien de voirs(creven) goert van redinghen en(de) jan de calfsteke(re)/
en(de) oec tshe(re)n diene(re)n die de voirs(creven) goerde van red(inghen) en(de) janne de kalfsteke(re) ghehuedt/
hebben en(de) voertaen ghehueden selen tot hertoe inde vroente ghedaen hebben/
en(de) voertaen doen selen alle arghelist uutghescheiden Dit ghesciede des/
maendaeghs iii daghe in aug(usto) p(rese)nt(ibus) h(enrico) de borch(oven) ludovico roelants/
scabinis lov(ansiensibus) augusti t(er)tia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-07 by Jos Jonckheer