SAL7308, Act: R°319.1 (127 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°319.1  
Act

Transcription

2020-08-23 by Magda van Winkel
Item berner en(de) willem diemen heet de rode van erpe sone(n) wilen berners tsroden va(n)/
erpe in jegenwordicheyt der scepen(en) van lovene gestaen hebben geloeft op hae(r) lijf/
en(de) op hae(r) goet en(de) op lantzoene en(de) op vredebreke te sijn dat si nu(m)mermeer te gheenre/
tijt bi hen selven noch bi nyeman anders hatye vede noch viantscap draghe(n) noch/
doen en selen op will(el)mus rode hae(re)n oem rentmeest(er) ons ged genedichs he(re)n van/
brabant by(n)nen lovene noch op joffr(ouwe) lijsbette(n) sijnre werdynnen noch op hae(r) kinde(re)/
erfgenamen oft nacomelinge(n) noch hen quaet ocht arch doen ocht crencke(n) aen/
lijf of aen goet noch daghen noch moyen noch te campe eysschen voe(r) enighen/
richt(er) geestelic oft wereltlic bute(n) lants och bynnen lants [ocht anders] in enighen in wat/
manie(re)n dat sijn ocht
noch hinde(re)n noch lette(n) in wat manie(re)n dat sijn mach o(m)me/
enigher sake(n) oft stucke wille [en(de) gescills] die gevallen oft geschiet sijn tot enigher scout/
ocht in enighe(n) tiden voirleden tot op desen tijt toe noch o(m)me engheen ander/
saken stucke(n) oft gescille die namaels opverstaen en(de) geschien mochten tusschen/
de voirs(creven) gebrueders in deen side en(de) voirs(creven) will(el)mus en(de) sijnre werdy(n)nen/
in dander side Behoudelic dien waert alsoe dat hen de voirs(creven) gebrueders enichs/
rechts v(er)meten wouden ocht aensprake doen tot den voirs(creven) will(el)mus en(de) sijnre wer/
dy(n)nen ocht jeghen hen van enighe(n) sake(n) oft stucke(n) die hier namaels tussche(n)/
hen geschien gerisen gevallen ocht opverstaen mochten dat si dat soude(n) moge(n)/
doen mette(n) [rechte] voe(r) den meye(r) en(de) scepen(en) van [te] lovene inde banck en(de) niet anders/
noch elde(r) in gheenre manie(re)n kennende en(de) lyende de voirs(creven) gebrueders soe/
waer si hier jegen daden bi hen selve(n) ocht bi yemant anders in enigher manie(re)n/
dat si dan wee(re)n en(de) sijn soude sonebreke [soenbreke] en(de) paysbreke en(de) hae(r) lijf en(de) goet/
verboert hebben aen alle he(re)n en(de) gerichte daer si onder vonden mochte(n) w(er)den/
alle argelist uutgescheiden Hier over wae(re)n lodewijc py(n)noc en(de) wout(er)/
capelleman scepen(en) van lovene dit geschiede int jae(r) ons he(re)n doeme(n) screef/
m cccc en(de) dertien opte(n) sesten dach in meye
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer