SAL7308, Act: R°325.1 (130 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°325.1  
Act
Date: 1412-06-28

Transcription

2020-08-26 by Magda van Winkel
Item henr(ic) zoeten en(de) joffr(ouwe) magriete sijn wijf docht(er) symoens wilen vand(er)/
calste(re)n sijn come(n) in jegewordich(eit) d(er) scepen(en) va(n) lov(en) ende hebbe(n) quijtgescoude(n)/
openbarlec voe(r) hen hoe(r) erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) m(ijn) he(re) h(er) roeloef/
bid(er) genaede(n) ons he(re)n abdt scloest(er)s va(n) vlied(er)beke sijn covent en(de) alle/
hoe(r) goede va(n) allen en(de) yegewelken schoude(n) eysschinge(n) va(n) goede(n) su(m)men va(n)/
gelde vorw(er)de(n) geloeften condicien aensprake(n) claghen goede(n) en(de) dingen/
inde(n) welke(n) de vors(creven) abdt en(de) sijn cove(n)t tot de(n) vors(creven) henr(icke) zoete(n) en(de) sine(n)/
wive gehoude(n) was ocht v(er)bonde(n) mocht sijn van wat sake(n) dat dat sijn/
mach tot op den dach va(n) hede(n) En(de) hebbe(n) geloeft de selve henr(icke) zoete(n)/
en(de) sijn wijf op hoe(r) lijf en(de) op hoe(r) goet en(de) op zoenbreke te sine den vors(creven)/
m(ijn) he(re) den abdt sijn covent [die nu sijn of namaels wesen selen] noch negheen va(n) hoe(re)n goede(n) noch negheen/
p(er)sone dit hoe(r) goede nu ter tijt houdende selen [en(de) wyne(n)de] sijn ocht namaels houde(n)/
en(de) wy(n)nen selen noch negheen van hoe(re)n diene(re)n ne(m)m(er)meer aen te spreke(n)/
eysschinge te doene te dagen te moeyen in sake(n) te trech tre[c]ke(n) ocht te/
campe te eysschen bi hen selve(n) noch bi nyema(n)de and(er)s met gheenen [met gheene(n) rechte]/
rechte gheene(n) rechte gheestelec noch weerlec ocht and(er)s in eneg(er)/
maniere(n) Beke(n)nende en(de) v(er)lyende openbarlec de vors(creven) henr(ic) zoete(n) en(de) joffr(ouwe)/
magriete sijn wijf soe waer sij h(ier) jegen ghingen ocht dade(n) in eneg(er)/
manie(re)n dat sij dan wee(re)n en(de) sijn souden soenbreke och en(de) peysbreke/
en(de) verboert soude(n) hebben hoe(r) lijf en(de) hoe(r) goet voe(r) alle he(re)n ende/
gherichte daer sij en(de) of hoe(r) goede vonden sele(n) w(er)de(n) Oec kende(n) en(de)/
lijden de vors(creven) henric en(de) sijn wijf dat hen va(n) allen dingen en(de) punte(n)/
bove(n) bescr(even) vande(n) vors(creven) abdt en(de) cove(n)te volcomel(ic) genoech geschiet es/
py(n)noc alb(us) junii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer