SAL7308, Act: R°330.1 (136 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°330.1  
Act
Date: 1412-07-26

Transcription

2020-08-26 by Magda van Winkel
It(em) pirardus de nam(ur)co goffardus d(ic)tus preudo(m)me scabini de gest a geropont joh(ann)es de fosseit (et) joh(ann)es de/
wanghe scab(in)i de jauche hebben ghetuyght dat hij d(aer) bi [en(de)] aen wae(re)n Te wete(n) de vors(creven) scepen(en) va(n) gest daer/
de meye(r) van gest en(de) de vors(creven) scepen(en) van gheete d(aer) de meyer va(n) gheete me in ten v(er)sueke henr(icx) va(n)/
racourt beleydt heeft huys een woni(n)ge gelegen te foil ghehete(n) de la laywe [fortreche en(de) woninge met allen den toebehoerten gheheten de la laywe gelege(n) te foil] met den wy(n)nende lande/
beemde(n) eussele wuwe(r) met allen den ande(re)n hoe(re)n toebehoerte(n) tusschen de d vroente va(n) foil in deen side/
en(de) aen coute(re) d(er) he(re)n he van maloen in dande(r) side de welke scepen(en) va(n) gest a geropont en(de) va(n) gheete/
vors(creven) dese sa dit gedragen hebben elc va(n) hen alsoe v(er)re
Te weten va(n) gest alsoe v(er)re alst ond(er) de heerlech(eit)/
va(n) gest gelegen es en(de) de scepen(en) va(n) gheete alsoe v(er)re alst ond(er) de heerlech(eit) va(n) gheete gelege(n) es dit ged(ra)ge(n)/
hebbe(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) hen bidde(n)de (et)c(etera) oppendorp spoelart jul(ii) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer