SAL7308, Act: R°378.1 (160 of 192)
Search Act
previous | next
Act R°378.1  
Act
Date: 1412-11-19

Transcription

2020-10-29 by Magda van Winkel
Ite(m) jacobus [willem] de hane van buetsele es come(n) in jegew(or)dich(eit) d(er) scepe(ne)n va(n) lov(en)/
en(de) heeft ghenome(n) en(de) bekendt dat hi genome(n) heeft van mir vrouwe(n)/
d(er) abdissen [en(de) co(n)vente cloest(er)s] vand(er) rameyden de helcht vand(en) allen den goeden in lande(n)/
en(de) g thiende gelege(n) [te kerkem] te buetsele en(de) d(aer) omtrent [den vors(creven) godsh(uys) toebehoe(re)nde] gelijc datse de vors(creven) willem/
jacob voertijts gehoude(n) heeft en(de) d(aer) af dat pet(er) s de hane dand(er) helcht/
houde(n)de es Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen van sente remeys misse/
naest lede(n) ene(n) termijn van tweelf jae(re)n deen nae dand(er) d(aer) nae staph(hans)/
volg(ende) elx jaers dae(re)n binne(n) [op den co(m)mer en(de) tsijs uut den vors(creven) goede(n) gaende ten behoerlike(n) tide te v(er)gelden Et voertmeer] o(m)me vijftien mudde harts core(n)s goet en(de)/
payabel alsulc als vande(n) vors(creven) lande en(de) thiende(n) jaerlex come(n) sal d(er) mate(n)/
va(n) thiene(n) te wete(n) vi halst(er) d(er) selver mate(n) voe(r) een mudde gereke(n)t/
te s(int) andr(ies) misse apost(els) te betale(n) en(de) te buetsele te levere(n) ende oec/
voertmeer op vi mott(oenen) te wete(n) xxxiii [l(i)b(ra)] pay(ments) voe(r) twee mott(oenen) gereke(n)t/
en(de) vijf l(i)b(ra) pay(ments) borsgels te s(int) remeys misse te betalle(n) alle jae(re) de(n) vorsc(reven)/
t(er)mijn duer(ende) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout voertmeer heeft geloeft/
de vors(creven) willem dat [hi] de vorscr(even) lande den vors(creven) tijt duer(ende) wel loeflec wy(n)ne(n)/
en(de) meste(n) sal gelijc sine(n) reengenoete(n) en(de) helcht d(aer) af bi(n)ne(n) de(n) selve(n)/
t(er)minne eens ov(er)merghelen Hier af sij es borge des vors(creven) willems als/
p(ri)ncip(ael) sculde(r) ongesund(er)t en(de) onghesch(eyden) en(de) elc voe(r) al pet(er) lambrechts va(n)/
buetsele et p(ri)m(us) spoel(ar)t capellema(n) no(vembris) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer