SAL7308, Act: V°179.1 (70 of 193)
Search Act
previous | next
Act V°179.1  
Act
Date: 1411-06-27

Transcription

2020-02-27 by Magda van Winkel
Item arnt van redinghen roelof van redinghen en(de) willem lombart hebben voert ver/
antw(er)t van desen daghe voert tot op dondersdaghe naest comende en(de) dien dach al/
de voirs(creven) goerde van redinghe(n) ende janne calfsteke(re) en(de) hebben gedaen alle de selve/
geluften die de voirs(creven) arnt en(de) roelof van redinghe(n) en(de) willem lombart op sente/
jans dach bapt(isten) lest leden voer de voirs(creven) goerde van redinghen en(de) janne calfsteke(re)/
gedaen hebben gelijc en(de) in alder manie(re)n dat te voe(re)n in dese selve cedule tot/
tweemale(n) es verclaert Dit gheschiede en satersdaghe xxvii in junio p(rese)ntibus/
jo(hannis) de huffle mag(ist)roco(mmun)itat(is) et scabino lov(aniense) johanne de borchoven scabino lov(aniense)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-07 by Jos Jonckheer