SAL7308, Act: V°235.1 (93 of 193)
Search Act
previous | next
Act V°235.1  
Act
Date: 1412-06-21

Transcription

2020-05-13 by Magda van Winkel
It(em) cond sij allen lieden dat want stoot ende geschille op gestaen wae(re)n tussche(n)/
kath(er)inen van borne docht(er) wilen lodewijcs van borne in deen side en(de) mathise/
vanden eynde goreelmake(r) in dander side alse van haerre beyder erven te wete(n)/
neven een ghelege(n) Te weten vanden huse met sinen toebehoerte(n) der voirs(creven)/
kath(er)inen gelege(n) te loven(e) op de merct opte(n) horneke vander melcmerct en(de)/
vanden huse met sijnre toebehoerte(n) des voirs(creven) mathijs datmen heet de schee(r)/
gelegen achter de voirs(creven) goede der voirs(creven) kath(er)inen jeghen corenhuys over/
Soe eest dat de voirs(creven) kath(er)ine en(de) mathijs sijn comen in jeghew(or)dicheyt/
der scepen(en) van loven(e) en(de) hebben hen vanden voirs(creven) stote en(de) gescille gekeert/
en(de) sijns bleven inder stat geswore(n) meest(ere)n vander ty(m)meringe(n) en(de) hebben/
gheloeft vast en(de) gestedich te houden soe war de voirs(creven) meest(er)s daer/
af ordine(re)n t(er)mine(re)n segghe(n) en(de) p(ro)nu(n)tie(re)n selen h(enric) borch(oven) jo(hannes) h(er)tshals/
junii xxi anno xii[mo]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer