SAL7308, Act: V°242.3-R°243.1 (96 of 193)
Search Act
previous | next
Act V°242.3-R°243.1  
Act
Date: 1412-07-23

Transcription

2020-05-13 by Magda van Winkel
It(em) gheert want stoet en(de) geschille gheweest heeft en(de) es/
tusschen gheerde va(n) bossuyt ledermake(r) en(de) janne vander elst/
oude cledercop(er)e van haerre beyder erven gelege(n) neve(n) een opte marct/
Soe eest dat de voirs(creven) gheert in deen side en(de) jan in dand(er) sijn/
comen in yege(n)w(or)dicheyt d(er) scepen(en) va(n) lovene en(de) hebbe(n) hen des/
ghekeert en(de) sijns bleven inde drie gheswore(n) meest(er)s vander stat/
en(de) hebbe(n) gheloeft te houden soe wes de selve dries meest(er)s daer/
af ordine(re)n en(de) segge(n) selen jo alb(us) jo de oppe(n)dorp julii xiii/
inden yersten soe hebbe(n) si geseeght/
soe eest dat
[de] [Dit gedaen] meest(er) henric ende oec meest(er) jan bate(n)/
en(de) meest(er) jan pauwe geseeght hebbe(n) eendrechtichlic/
haer segghen in des(er) manie(re)n Te weten dat de voirs(creven)/
gheert va(n) bossuyt den voirs(creven) janne vand(er) elst sine(n) muer/
te gheerts huse w(er)t sa tusschen haerr(er) beyder erve(n) sal/
doen h(er)make(n) scoren en(de) metsen wel en(de) cusberlec al soe/
v(er)re alsmen vindt dat hi va(n) gheerts wegen ghefroseert/
es [bide(n) fu(n)dam(en)te opw(er)t tot den dorpele vand(er) onderst(er) venst(ere)n toe] en(de) dat de [selve] voirs(creven) gheert des vors(creven) jans venste(re)n/
beneden ten voerhode sr de gheerts w(er)t sal doen h(er)reke(n)/
[sond(er) jans cost] alsoe dat si wael op en(de) toe gaen en(de) sluten
//
It(em) seggen noch de voirs(creven) segg(er)s dat gheert van bossuyt in alle den/
cost die hier af comt ghehouden sal sijn en(de) betale(n) en(de) ja(n)ne d(aer) af/
vo scadeloes tontheffen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer