SAL7308, Act: V°264.3-R°265.1 (107 of 193)
Search Act
previous | next
Act V°264.3-R°265.1  
Act
Date: 1412-10-13

Transcription

2020-06-06 by Magda van Winkel
Cond sij allen lieden dat jonche(r) jacob he(re) van ghete es come(n) in jegenw(or)dicheyt der/
scepen(en) van lovene en(de) heeft bekent en(de) verlijt dat hi geloeft en(de) gegeve(n) heeft/
geloeft en(de) gheeft met desen jegenwordige(n) l(ette)ren in huweliker vorwerde(n) joffrouwe/
johanne(n) docht(er) raess van g(ra)van he(r) van malevie overmids en(de) in hulpe(n) en(de) gonsten/
vande(n) toecomenden huwelec die gededingt es biden he(re)n vrienden en(de) magen in/
beyde(n) siden en(de) die oft god wilt cortelinge gheschien sal tusschen den voirs(creven)/
jonche(r) jacob in deen side en(de) joffrouwe johanne(n) voirs(creven) in dander side driehond(er)t/
gulden(en) hollansche vand(er) mu(n)ten en(de) vande(n) slaghe wilen greve willems greve va(n)/
hollant goede en(de) gheve jaerlik(er) rente(n) half te kerssavonde en(de) half tsinte/
jans misse bap(tis)[ten] te betale(n) der voirs(creven) joffr(ouwe) johanne(n) alle jae(r) alsoe langhe/
als si leven sal en(de) niet langher en(de) telke(n) t(er)mine alse v(er)volghde schout alse voer/
hae(r) jaerlike duwarie en(de) lijftocht op dade alsoe geviele biden wille ons/
he(re)n dat de voirs(creven) jonche(r) jacob voer hae(r) van live ter doet q(ua)me die te/
hebbe(n) en(de) v(er)volgen staphans na de doet des voirs(creven) jonche(r) jacobs en(de) den
//
en(de) op alle dlant van ghete des voirs(creven) jonche(r) jacobs metter heerlecheyt en(de)/
met allen en(de) yegewelken den goeden en(de) toebehoirte(n) des selfs lants van ghete hoe sij/
genoemt sijn en(de) waer sij gelege(n) sijn niet uutghescheiden Hier wae(re)n over jan de/
witte en(de) gielijs de rike scepen(en) van lovene dit ghesciede en(de) was gedaen int/
jae(r) ons he(re)n dusent vierhondert en(de) twelve opte(n) dertiensten dach d(er) maent van/
octobr(is)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer