SAL7308, Act: V°272.3-R°273.1 (111 of 193)
Search Act
previous | next
Act V°272.3-R°273.1  
Act
Date: 1412-11-04

Transcription

2020-06-12 by Magda van Winkel
Het sijn comen in rechte voe(r) den meye(r) ende scepen(en) van lovene inde banck h(er)claus/
abt van achternake met sinen geleverde voerspreke in deen side ende willem vande(n)/
b(er)ghe met sinen gheleverden voerspreke in dander side daer de voirs(creven) willem vanden/
berghe thoende ende dede lesen int recht ene(n) scepen(en) brief van lovene inhoudende/
dat hi geleydt was met den meye(r) en(de) scepen(en) van lovene va(n) heerheyden toten/
dorpe(n) ende goeden tshe(re)n van hoestraten inden selven brieve ghenoemt v(er)sueke(n)de/
den voirs(creven) meye(r) van lovene dat hi hem houde in sinen voirs(creven) beleyde daer op de/
voirs(creven) abt v(er)antwerde met sinen geleverden voerspreke en(de) seyde dat hi hem tot/
tshe(re)n goeden van gheens rechts en v(er)mate maer hi hoerde daer/
noemen inden voirs(creven) scepen(en) brieve van lovene twee dorpen die geheten sijn/
waderle ende wedert daer hi meynde dat de voirs(creven) he(r) van hoestraten noch wille(m)/
vanden b(er)ghe met sinen beleyde niet aen en hebben mar dat die toehoren/
metter heerlecheyt en(de) met allen hae(re)n toebehoerte(n) gheheellec en(de) al den voirs(creven)/
abt ende sinen godshuse en(de) over vele jae(re)n en(de) meer daghe(n) toebehoert hebben/
en(de) noch toebeho(r)en en(de) dat boet hi te thoene(n) en(de) altoes metten minsten Daer/
oec de voirs(creven) abt dede segghen datmen dese goede te leen houdt vanden/
keyser en(de) geneughde hem wael en(de) woude gherne te daghe en(de) te rechte/
comen voe(r) den he(r) daer men die goede af hielde Daer op dat de voirs(creven)/
willem vanden b(er)ghe na dat hi hem beraden hadde met sinen gelev(er)den/
voerspreke v(er)antwerde en(de) seide dat die selve twee dorpen te weten waderle/
en(de) wedert wae(re)n des voirs(creven) he(re)n van hoestraten en(de) dat hi daer in hadde/
en(de) hem toebehoerde de hoghe heerlecheyt en(de) meye(r) scepen(en) te setten en(de)/
manisse en(de) wijsdom van hen met alle den toebehoerten d(er) voirs(creven) dorpen/
uutghescheiden dat de voirs(creven) abt inden voirs(creven) dorpen hadde ende heeft/
hofrecht en(de) goedinghe te doen van alsulken goeden alsmen van hem hou/
dende wae(r) ende seide noch meer dat de he(r) van p(er)weys dese voirs(creven)/
twee dorpen met hae(re)n toebehoerten vercocht den he(r) wilen van kuyc vader/
tshe(re)n van hoestraten voirs(creven) en(de) dat die na tshe(re)n doet va(n) kuyc bleven
//
ende verstorven opten voirs(creven) he(r) van hoestraten en(de) boet des sijn behout dat de/
selve he(r) van hoestraten hi en(de) sine vorders die gehadt en(de) beseten hebben dertich/
jae(r) en(de) daghe en(de) meer noch dede de voirs(creven) willem segghen datmen dese voirs(creven)/
twee dorpen te leen houdt vanden bisscop van ludic en(de) soude hem wael ghe/
nueghen hier af rechts te pleghen voe(r) den he(r) daermen dese goede af houdt/
Daer op de voirs(creven) abt v(er)antwerde met sinen voerspreke dat willem vanden b(er)ghe voirs(creven)/
gheen behout hebben noch doen en soude mar een erfghenaem vanden goede(n)/
die soude behout moghen hebbe(n) en(de) doen voe(r) hof en(de) voe(r) he(m) daer sine goede hoven/
opt welke de scepen(en) van lovene vande(n) voirs(creven) meye(r) van lovene ghemaent wijsden voe(r)/
een vonnisse na daensprake na v(er)antw(er)den en(de) na al dats voe(r) hen comen wae(r)/
dat si beyde de p(ar)tien setten inden hof daer de voirs(creven) goede hove(n) recht te geve(n)/
en(de) te nemen Hier wae(re)n over lodewijc py(n)noc jan de witte gielijs de rike/
jan van oppendorp ja(n) spoelart pauwels de custe(re) en(de) wouter capelleman/
scepen(en) van lovene anno xiiii[c] xii q(ui)nta die me(n)sis novembris
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer