SAL7308, Act: V°333.4 (139 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°333.4  
Act
Date: 1412-07-16

Transcription

2020-09-03 by Magda van Winkel
Ide Ite(m) de vors(creven) gord va(n) hoebroec heeft geloeft dat hi met den vors(creven)/
scepen(en) br(ieven) va(n) c crone(n) niet vorde(r) aenspreke(n) en sal den vors(creven) gielise/
noch sine(n) wive [sijn wijf hoe(r) erfgename(n)] noch hoe(r) goede [noch hen doen beleyden dan tot d(er)] goede dan de helcht wy(n)ninge va(n) v dach(mael)/
beemts ocht d(aer) omtrent [des selfs gielijs en(de) sijns wijfs] gelege(n) te boensbeke in boensbeecsche broec/
d(aer) af dat men den gront va(n) ja(n)ne va(n) raetshove(n) [in erfdo(m)me] houd(ende) es cor(am) eisde(m)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer