SAL7308, Act: V°338.2 (140 of 192)
Search Act
previous | next
Act V°338.2  
Act
Date: 1412--

Transcription

2020-09-03 by Magda van Winkel
Item nycolaus godscalx joh(ann)es de ansloe scepen(en) va(n) boensbeke/
in jegew(or)dich(eit) d(er) scepen(en) va(n) lov(en) gestaen hebbe(n) ghetuyght dat/
sij d(aer) bi en(de) aen geweest hebbe(n) d(aer) de meyer [des abds va(n) heyleshem en(de) jan va(n) raetshove en(de) die abds] steve(n)s va(n) cappe(n)dale/
als erfhe(re)n met de(n) vors(creven) scepen(en) va(n) boensbeke ten v(er)sueke balloys/
van wynde beleydt heeft [hebbe(n)] de goede h(ier) nae bescr(even) Te weten/
eene(n) hof die wilen was peters spillen gelegen te boensbeke/
tusschen de goede jans raets en(de) de goede jans spapen in dande(r) [gelijc men houdt va(n)de(n) vors(creven) steven va(n) cappendale in erfdo(m)me]/
side Item ene(n) beemt gelegen gehete(n) den bruel gelege(n) te boensbeke/
tusschen de goede cloest(er)s va(n) heyleshem en(de) jans spapen en(de) neve(n)/
de goede d(er) joffr(ouwe) va(n)d(er) molen Item gelijc men houdt va(n) ja(n)ne va(n)/
raetshove(n) [in erfdo(m)me] Item xl roede(n) wijng(ar)ts gelege(n) te boensbeke tusschen/
de goede jans spape(n) en(de) des ab cloest(er)s va(n) heyleshem vors(creven) gelijc men/
dit vande(n) selve(n) abdt [cloeste(r)] va(n) heyleshem in erfdo(m)m [te erve] houdende es (et)/
quiquide(m) scabini de boensbeke p(re)sc(ri)pti p(re)missa om(n)ia sin(gu)[la] (et)c(etera)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-21 by Jos Jonckheer