SAL7309, Act: R°6.1 (1 of 114)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°6.1  
Act
Date: 1420-07-04

Transcription

2013-10-21 by Nico Dogaer
Item want stoet en(de) tebat geweest es tusschen henricke van mechlen wijng(arder)/
in deen side en(de) yden die wijf was arnts wilen vander sluysen in dande(re) alse v(an)/
ene(n) mudde rogs liifpensien dat de voirs(creven) henric van mechlen der voirs(creven)/
yden [van hoers mans wegen] eysschende was dat ter quitingen stont met x rijnschen gulden(en) alsoe/
hi meynde ende alse vand(er) voesteringen van ene(n) kynde dat de voirs(creven) yde den/
voirs(creven) henric ghevoestert heeft ii jaer lang Soe sijn beyde de voirs(creven) p(ar)tien/
comen voer scepen(en) van loven(en) en(de) sijn vande(n) voirs(creven) stote en(de) van allen saken die/
sij deen met den ande(re)n gaens gehadt mogen hebben tot op den dach van hede(n)/
bleve(n) in segge(re)n en(de) vriendelic yffene(re)n te wete(n) de voirs(creven) henric in brueder/
gheerde van m(er)beke en(de) kerstiaene van ev(er)shoet en(de) de voirs(creven) yde in vrancken/
postele(re) en(de) in arnds van heurne in alsulker voeghen dat elc vande(n) voirs(creven)/
p(ar)tien den voirs(creven) segge(re)n alle sijn bescheit beyde van eyssche en(de) van verantw(er)den/
ov(er)gheve(n) of bib(ri)ngen selen sond(er) vertrec dat ov(er)gehadt selen de selve segge(re)n/
hoe(r) seggen daer af seggen en(de) uutene(n) by(n)nen drien dagen nu naest comende/
op dat sijs eens sijn ende soe waer sijs niet eens gewerde(n) en consten/
dat sij dan ene(n) ov(er)man ond(er) hen vieren neme(n) soude(n) [selen] die sijn seggen daer /
af seggen soude(n) bynne(n) viii dage(n) daer naest volgen(de) Ende hebben geloeft/
beyde de voirs(creven) p(ar)tien vaste en(de) gestedich te houden des de voirs(creven) vier segge(re)n/
of de ov(er)man hier af seggen selen die es borghe der voirs(creven) yden mathijs/
vand(er) sluysen hoe(r) swag(er) den welken de selve yde en(de) lijsbeth hoe(re) docht(er)/
geloeft hebben scadeloes tontheffen oppend(orp) fil(io) q(uon)da(m) walte(r)i juede jul(ii) iiii/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-10-14 by Inge Moris