SAL7309, Act: R°176.2 (80 of 118)
Search Act
previous | next
Act R°176.2  
Act
Date: 1421-03-22

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
Van janne p(er)soen/
Item jan p(er)soen heeft gep(re)senteert voe(r) scepen(en) van loven(e) h(ier) nae genoempt/
tot behoef gielijs crauwel o(m)me den selven gielijs te voldoene van/
alsulker coemanscap als hij jegen den voirscr(even) janne p(er)soen gedaen heeft/
van l mudden rox den rogge h(ier) nae volgen(de) liggen(de) ten stede(n) hier/
onder genoempt Te weten tot des selfs jan p(er)soens huys iii mudde/
of daer omtrent tot symoen leed(er)bijls huyse iiii mudde [of d(aer) omtrent] tot peter/
van s(int) peters huyse x mudde [of d(aer) omtrent] tot henric lyeninc huyse xi mudde/
tot denijs of d(aer) omtrent tot denijs van dongelberge huyse xxii/
mudde of d(aer) omtrent Ende heeft voert gep(re)senteert de voirs(creven) jan/
p(er)soen voe(r) scepen(en) den voirs(creven) gielijs crauwel de voirs(creven) coemenscap/
te volvuere(n) opp(endorp) fili[(us)] godefr(idi) ridd(ere) in vigilia pasche
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer