SAL7309, Act: V°121.1 (59 of 117)
Search Act
previous | next
Act V°121.1  
Act
Date: 1421-01-11

Transcription

2021-05-08 by myriam bols
Van lambrechte joerdaens/
Item want lambrecht joerdaens van mere die ov(er)mids vonnisse van scepen(en)/
brieve(n) van lovenen beleydt es tot den goeden peter liebrechts van mere uuter/
prochien van goetsenhoven sijns neven met der stat brieve(n) van lovene gescreve(n)/
aenden meye(r) van goetsenhoven hadde doen dach bescheide(n) voer meye(r) en(de) scepen(en)/
van goetsenhoven lovene daer dat sculdich es te geschien janne van out/
garden die hem ongebruyc dede aen de voirs(creven) goede en(de) de voirs(creven) lambrecht/
sinen dach voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven voirs(creven) huedde en(de) verwachte den/
enen dag voe(r) den ande(re)n nae den derden en(de) daer boven en(de) de voirs(creven) jan van/
outgarden niet en quam die goede aen te spreken [of sijn recht te thoenen] Soe maende ten eynde/
de meye(r) van lovene ten versueke des voirs(creven) lambrechts de scepenen van/
lovene wes voert van rechte sculdich wa(r)e te sine die wijsden voer een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) lambrechte in sine(n) beleyde houde(n) soude P(rese)nt(ibus) borch(oven) opp(endorp) opp(endorp)/
calstr(is) juede willem(air) ridder januarii xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer