SAL7309, Act: V°126.1 (61 of 117)
Search Act
previous | next
Act V°126.1  
Act
Date: 1421-01-16

Transcription

2021-05-03 by myriam bols
It(em) henric slechtwerck wone(n)de te mechelen die beleidt es tot den goede(n)/
have en(de) erve meester jan blanckarts heeft hem gep(rese)nteert opte(n) dach/
van heden voer scepen(en) va(n) loven(e) te recht te staen jege(n) ene(n) ygelike(n)/
die(n) hem d(aer) toe rechts v(er)mete(n)de es voe(r) juede willemaer ja(nuarii) xvi
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer