SAL7309, Act: V°18.1 (5 of 118)
Search Act
previous | next
Act V°18.1  
Act
Date: 1420-08-11

Transcription

2019-11-28 by Nico Dogaer
Item willem dyngelsche ende jan coulon alse segge(re)n colnis en(de) lambrechts van char /
noet gebrueders engelbrecht van grave(n) en(de) jan platvoet alse segge(re)n jan sohirs /
henrix sijns brueders colijns del motte en(de) wouters sijns brueders hebben hoe(r) seg /
gen geseeght voe(r) scepen(en) van loven(e) tusschen den voirs(creven) p(ar)tyen ind(er) manie(re)n hier na /
volgende Inden yersten es hoe(r) seggen dat jan sohir henric sijn brued(er) colijn del /
motte en(de) wouter sijn brueder den voirscr(even) coline en(de) lambrechte van charnoet gebruede(re)n /
hoe(re)n arssete(re) afdoen selen bynne(n) viii dagen naestcomende sonder lang(er) vertrec Voert es /
hoe(r) seggen dat de voirscr(even) iiii p(er)soene die elc van hen den voirscr(even) coline en(de) lam /
brechte te bet(er)nissen gedaen souden hebben een bedev(ar)t te rutchemadouwe voe(r) alsulke(n) /
quetsueren als sij hen gedaen hadden voer de selve iiii bedevarden mids dat nu ter /
tijt zee(r) zorgelic derwert trecken es den voirs(creven) coline en(de) lambrechte betalen selen de /
so(m)me van xxv swaer vrancr(ijx) crone(n) ten terminen nae volgende te weten xii(½) crone /
daer aff tot alre heylgen misse naest comende en(de) xii(½) crone daer af te half m(er)te /
daer nae naest volgende en(de) inder stat wissel van loven(e) te leve(re)n Ende daer toe /
es hoe(r) seggen dat de selve colijn en(de) lambrecht quijt en(de) ongehouden sijn selen van al /
sulken mesdaden en(de) quetsueren als sij den voirscr(even) iiii p(er)soene(n) gedaen mogen hebben /
Voert es hoe(r) seggen dat de voirscr(even) iiii p(er)soene betalen selen wille(m)me vand(er) hagen /
van coste die hier op gegaen es beyde vanden seggers en(de) anders viii swaer vrancr(ijx) /
crone(n) bynne(n) xiiii nachten naestcomende en(de) die oic ind(er) voirs(creven) stat wissel leve(re)n /
allen argenlist hier in uutgescheiden Ende dit seggen hebben de voirscr(even) iiii segge(re)n /
geseeght gehouden te werden opden banduyn van xxx vrancr(ijx) cronen inden comp(ro) /
misse begrepen (et) borch(oven) calstr(is) aug(usti) xi
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-10-14 by Inge Moris