SAL7310, Act: R°166.1 (54 of 113)
Search Act
previous | next
Act R°166.1  
Act
Date: 1414-03-03

Transcription

2019-09-03 by xavier delacourt
Item lodewijc py(n)noc sone jan py(n)nox heeft geloeft raese va(n) h(e)ve(re) /
he(re) van malevien een [vacat] bedev(er)t te doene tons(er) vrouwe(n) chart(re)s /
en(de) den wech d(aer) af aen te neme(n) en(de) te porre(n) binne(n) drie weke(n) /
nae d(er) manisse(n) des vors(creven) raes soe wa(n)neer hi vand(er) bedev(er)t in cyp(er)s /
die hem va(n) ons gened(ichs) he(re)n wege(n) en(de) vand(er) stat wege(n) gesedt es gedaen /
sal hebbe(n) of d(aer) af gehadt she(re)n en(de) d(er) stat moet En(de) soe wa(n)neer /
hi va(n) dier bedev(er)t te chart(re)s wed(er) o(m)me come(n) sal sijn dat hi dan /
binne(n) drie weke(n) nae d(er) manisse(n) des selfs raes noch een ande(re) /
bedev(er)t doen sal tons(er) vrouwe(n) te vindo(m)me en(de) van elk(er) bedev(er)t goede /
waerheit bri(n)gen iii zoene(n) en(de) bet(er)nisse(n) van alsulk(er) mesdaet als /
de vors(creven) lodewijc mesdaen heeft inde(n) p(er)soen jans va(n) g(ra)ven /
sw(er)tveg(ere) ty(m)ple m(ar)tii s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt