SAL7310, Act: R°45.6 (13 of 113)
Search Act
previous | next
Act R°45.6  
Act
Date: 1413-09-28

Transcription

2016-05-29 by xavier delacourt
Ite(m) henr(ic) van bruess(el) van tieldonc es op den dach va(n) heden verweert /
gewijst va(n)den scepe(ne)n va(n) lov(en) hier nae ghenoemt jegen machiele de(n) /
ke(m)me(re) va(n) x vrancr(ijx) crone(n) d(aer) voe(r) dat de vors(creven) machiel den vors(creven) /
henr(icke) beclaeght hadde p(rese)nt(ibus) om(n)ib(us) scabinis excepto mulke sept(embris) xxviii /
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-22 by Xavier Delacourt