SAL7316, Act: V°138.5 (1086 of 3067)
Search Act
previous | next
Act V°138.5  
Act
Type: betalingsbelofte
Date: 1421-12-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-15 by 
Item henricus d(i)c(t)us van achter heeft geloeft lodewike(n) van/
let vi[m] rijs van holsbeker bossche te tusschen dit en(de) wastel /
avont neestkomen(de) te betale(n) en(de) te loven(e) ten huyse des/
voirs(creven) lodewijx te leve(re)n als v(er)volghde schout op ene(n)/
banduyn van eenre crone(n) tot behoef m(ijns) gened(ichs) he(re)n van/
brab(ant) alb(us) graven dec(embris) iii[a]
Contributors
Moderated byGreet Stevens

Signer

  • Jan de Witte
  • Raes van Graven
Last update: 2012-11-27 by Sabrina Keyaerts