SAL7316, Act: V°238.2-R°239.1 (1897 of 3071)
Search Act
previous | next
Act V°238.2-R°239.1  
Act
Type: verkoop
Date: 1422-02-12
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2022-11-18 by 
It(em) d(i)c(t)us walt(er)us vendidit d(i)c(t)a bona censu(m) ac dominiu(m) impo(s)itus tit(u)lo l(egi)time/
empt(i)o(n)is amelricus pynnoc filius d(omi)ni henrici quond(am) py(n)noc milit(is) per Met/
sulken vorwarden waert also dat de selve amelrijc van live ter doet quame/
voer joffr(rouwe) magriete(n) van schoenhoven sine(n) wive sonder wittige geboerte/
achter hem van hoe(re) te laten de [dat] selve joffr(rou) magriet van schoenhove(n) te live/
blivende dat dan de voirscr(even) goede geheelic en(de) al bliven en(de) vervallen selen/
symone py(n)noc brueders des voirs(creven) amelrijcs py(n)noc of sine(n) neesten oir ende/
erfgenamen op also dat de voirscr(even) symoen of sijn oir en(de) erfgename(n) der voirs(creven)/
joffr(ouwe) magriete(n) uut en(de) van allen den voirscr(even) goeden jaerlix voir hoe(re) duwa(r)ie/
gheven selen en(de) sculdich sijn te gheven ii[c] xxv xxxvii gul(den) hollan(sche)/
of de w(er)de daer [voe(r)] af te weten te wete(n) deen helcht daer af te/
sente jans misse bap(tis)[te(n)] en(de) dand(er) helcht te kerss(misse) te betale(n) en(de)/
ind(er) stat wissel van loven(en) te leve(re)n der selv(er) joff(rouwe) m(ar)griete(n) also/
lange als sij leven sal en(de) niet langer ende dyerste betalinge/
daer af in te gane ten neeste(n) en(de) yerste(n) vande(n) voirscr(even) twee/
t(er)mine(n) staphans na dat de voirscr(even) amelrijc py(n)noc aflivich/
worde(n) sal sijn en(de) niet eer mar w(er)t also dat de voirsc(reven) joff(rouwe)/
m(ar)griete den voirsc(reven) amelrijc ov(er)leefde en(de) van hem gebeurte
//
te live blivende behielde het wa(r)e een of meer en(de) dan de voirsc(reven)/
joff(rouwe) m(ar)griete van hoe(re)n kinde(re)n scheide(n) woude soe es cleerlic/
ondersproken dat de voirs(creven) joff(rou) m(ar)gr(iete) vande(n) voirsc(reven) ii[c] xxxvii/
gul(den) hollan(sche) niet meer hebbe(n) en sal voe(r) hoe(re) duwarie dan/
c en(de) l der voirsc(reven) gul(den) jairlix ten t(er)mine(n) voirs(creven) en(de) dat/
dov(er)bate vande(n) voirs(creven) ii[c] xxxvii gul(den) holl(ansche) den voirscr(even)/
kinde(re)n toebehoe(re)n en(de) volgen sal sond(er) wed(er)segge(n) alb(us) rike/
py(n)noc iunior vynck feb(ruarii) xii /
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jan de Witte
  • Gielis de Rike
  • Jan Pynnock de jonghe
  • Arnt Vyncke
Add. 1
Type: inbeslagname
Date: 1421-12-15
LanguageLatinum

Transcription

2022-11-18 by 
It(em) ov(er)mids d(er) infor(ma)cie(n) die amelr(ijc) py(n)noc gedaen heeft de(n)/
raide vand(er) stad van dat he(m) de br(ieven) vander voir guedinge(n) afhendich zij(n) sond(er) fraude en(de) de eede die hij gedaen/
heeft tot dien dienen(de) es geco(n)senteert datme(n) de voirs(creven) br(ieven) r(e)forme(re)n sal die nochta(n) bliven(de) ond(er) de stad en(de) amelrike/
d(air) mede behulpe(n) En(de) oft yemant he(m) bij dese(n) woude segge(n) verswaert te sijne dat hij d(air)af sal staen te(n) beslichte/
vande(n) rade vand(er) stad Act(um) in pleno (con)silio junii xxvi a(nn)[o] xiiii[c] liii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jan Pynnock de jonghe
  • Jan vander Brugghe
Last update: 2012-11-27 by Sabrina Keyaerts