SAL7317, Act: R°102.1 (69 of 169)
Search Act
previous | next
Act R°102.1  
Act
Date: 1422-11-16

Transcription

2021-02-14 by helga peeters
Cont sij allen lieden dan jan rasijn en(de) willemot da(m)me oede sijn/
swager [beide van opgeldenaken] sij(n) comen in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) hebben genomen/
en(de) bekent dat sij genomen hebben van vrouwe marien van dormale/
abdisse des godshuys van vrouwenp(er)ke inden naem en(de) van wegen/
des selfs godshuys xii boender lants luttel myn oft meer toebehoe(re)nde/
den vorg(eruerde) godshuyse gelegen topgeldenake(n) voirs(creven) in veel stucken en(de)/
plaetsen gelijc jan wilen rasin vader des voirs(creven) jans voer en(de) de/
selve jan en(de) willemot sijn swag(er) voirs(creven) nae de voirscr(even) goede/
in pechtingen gehouden en(de) gewo(n)nen hebben te houde(n) te hebben/
en(de) te wynnen van halfmerte dat sijn sal int jaer onss he(re)n/
m cccc en(de) xxiiii enen t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen nae dand(er)/
sonder middel eenp(er)lic volgende elx jars dae(re)nbynne(n) o(m)me vij(½) vii(½)/
mudde corens pacht van opgeldenaken goet en(de) payabel der/
maten van loven(e) te s(ent) andries misse apostels te betalen ende/
topgeldenaken ten huyse der voirg(enoemde) jans en(de) willemots te leve(re)n/
alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn duerende ende telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout roelants py(n)noc no(vem)[br(is)] xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-09 by Xavier Delacourt