SAL7317, Act: R°102.2,V°101 (70 of 169)
Search Act
previous | next
Act R°102.2,V°101  
Act
Date: 1422-11-16

Transcription

2017-12-08 by helga peeters
Cond sij allen lieden dat want stoet en(de) tebat geweest hebben/
tusschen willem(me) van rillaer henricken den lathouwe(r) en(de) willem/
pasteel van drien huysen en(de) hoven hen drien toebehoe(re)nde bij/
een gelegen in coelhem tusschen ene(n) wech gaende ten bloke/
wert jans corsbout en(de) de goede reyners wile(n) van [goerbroec] ende van/
enen gulden(en) peter der mu(n)ten van loven(en) erfchijns en(de) iii l(i)b(ra) en(de)/
iiii s(cellingen) payments borsgelts erfchijns uut den voirs(creven) drien huysen/
jairlix gaende Van welken stoete en(de) tebatte de selve willem van/
rillair henric de lathouwe(r) en(de) willem pasteel hen gekeert hebbe(n)/
en(de) sijn des bleven in meeste(re)n janne baten meester janne paeu/
en(de) meest(er) janne vander brugge(n) gesworen meest(ere)n en(de) wercliede/
der stat van loven(en) Soe sijn de selve meest(ere)n comen voe(r) scepen(en)/
vaan loven(en) hier nae genoempt en(de) hebben hoe(r) segge(n) en(de) t(er)minatie/
vande(n) voirs(creven) gescille en(de) stoete ghep(ro)nu(n)cieert en(de) uutgeseeght/
ind(er) manie(re)n hier nae volgen(de) Dats te weten dat de voirs(creven) henric/
de lathouwe(r) van sinen huyse en(de) hove gelege(n) tussche(n) huys en(de) hof/
des voirs(creven) willems van rillaer en(de) thuys en(de) hof des voirs(creven) willems/
pasteel jairlix vande(n) voirs(creven) tsijse gelde(n) en(de) betale(n) sal terdel/
vande(n) voirs(creven) gul(den) peter erflic Ende dat de voirs(creven) wille(m) van rillaer/
van sine(n) huyse en(de) hove gelege(n) tussche(n) thuys en(de) hof des voirs(creven)/
henric lathouwers en(de) den voirs(creven) wech vande(n) voirs(creven) tsise
//
betalen sal dand(er) derdel vande(n) voirs(creven) gulde(n) pet(er) erflic en(de) de helcht/
vande(n) voirs(creven) iii l(i)b(ra) en(de) iiii s(cellingen) pay(ments) borsgelts erflic Ende voert dat/
de voirs(creven) wille(m) pasteels van sinen huyse en(de) hove gelegen tusschen/
thuys en(de) hof des voirs(creven) henr(ix) lathouwers en(de) de goede [des voirs(creven)] reyners wile(n) van/
[goerbroec] desgelijx betalen sal terdel vande(n) gul(den) pet(er) voirs(creven) en(de) dand(er) helcht vande(n)/
voirs(creven) iii l(i)b(ra) en(de) iiii s(cellingen) payments borsgelts voertaen erflic Voert alse/
vande(n) ii wande(n) onderslaende en(de) ond(er)scheidende de voirs(creven) drie huze is hoe(r) zeggen dat de voirs(creven) henric/
de lathouwe(r) te beide(n) zide(n) van sine(n) voirs(creven) huze elke vande(n) voirs(creven) twe wande(n) half houde(n) sal en(de) de voirs(creven) wille(m) va(n) rillaer de helchte/
vander eenre want staende te sine(n) huze w(er)t En(de) de voirscr(even) willem pasteels de helchte vand(er) ande(re) want staende te sine(n) huze/
w(er)t voertane erflike in also goede(n) state dat deen van hen bi gebreke des anders van houden gheen schade en lide/
welke zeggen en(de) t(er)minatie aldus gesaght de voirs(creven) willem van rillaer henric de lathouwer en(de) willem pasteels/
malcande(re)n geloeft hebbe(n) vaste en(de) gestedich te houden en(de) te voldoen tewigen dage(n) en(de) deen den ande(re)n d(aer) af/
alt(oes) genouch te doen also dat elke(n) va(n) hen also v(er)re alst hem aengeet vast en(de) zeker sal sijn py(n)noc ouder(ogghe)/
no(vem)[br(is)] xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-03-09 by Xavier Delacourt