SAL7317, Act: R°9.5-V°9.1 (2 of 167)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°9.5-V°9.1  
Act
Date: 1422-07-03

Transcription

2017-05-14 by helga peeters
Item jan de pape van wiltsele es comen in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(en)/
en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft jegen janne van rode/
iii dachmael lants gelegen te wiltsele opt langvelt Te houden/
te hebben en(de) te wynne(n) van halfm(er)te dat die was int jaer ons/
he(re)n dusent cccc en(de) xx ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lang deen na/
dand(er) sond(er) middel volgen(de) Elx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me xxx molevate/
rox goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven(en) alle jaer te sente andries misse/
te bet(alen) en(de) te lov(en) te leve(re)n alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn duerende en(de) (telken)/
t(er)mine als v(er)volghde schout alsoe dat de voirs(creven) jan de pape bynne(n) de ...
//
gheve(n) en(de) betalen sal neghen pachte en(de) niet meer Item heeft/
geloeft de voirs(creven) jan de pape de voirs(creven) goede bynne(n) den drie/
leste(n) jae(re)n vande(n) voirs(creven) t(er)mine eens wel en(de) loflic te ov(er)mesten/
capelleman ridder julii iii
Contributorshelga peeters , Jos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-05-15 by Jos Jonckheer