SAL7317, Act: V°100.3 (67 of 169)
Search Act
previous | next
Act V°100.3  
Act
Date: 1422-11-13

Transcription

 by 
It(em) jehan dele genestre de wave(r) die gevo(n)nist hadde zek(e)r scepen(en) brieve van/
loven(en) van vi mudden rox der maten van wave(r) erfs pachts de welke hi/
hadde op zeke(r) goede en(de) pande die te wesen plagen jakemarts van fer(o)n gelege(n)/
te duwencheal gelijc de selve sijn scepen(en) brieve die volcomeliker inhouden en(de)/
verclaren inden welken vo(n)nisse de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
van loven(en) wijsden voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) jehan dele genestre gaen/
soude tot sinen pande(n) en(de) vonde hi te panden dat hi panden soude en(de) en/
vonde hi niet te panden dat hi voert varen soude metten rechte ov(er)/
dat vo(n)nisse wae(re)n jo(hanne) borch(oven) jo(hanne) ridder scepen(en) van loven(en) xii dage/
m novembr(is) a(n)no xxii[o] Es achtervolgende den voirs(creven) vo(n)nissen getoge(n)/
met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) op sine pande van stucke [te stucke] in sine(n) voirs(creven)/
brieven begrepen en(de) heeft aldaer pandinge gesocht mer hi en heefse/
niet vonden dwelc geschiet is van int tsegew(er)dich(eit) ouderogge en(de)/
jo(hanne) ridde(r) voirs(creven) scepen(en) va(n) loven(en) xii no(vem)[br(is)] xiii a(n)no p(re)d(i)c(t)o
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-09 by Xavier Delacourt