SAL7318, Act: V°14.1 (101 of 3137)
Search Act
previous | next
Act V°14.1  
Act
Type: erfpacht
Date: 1423-07-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by Jos Jonckheer
Van jannes ghisels en(de) janne/
van poederle/
Het sijn comen in rechte voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) jannes/
ghisels van tielen als momboer aliten heylen sijns wijfs in deen side/
en(de) janne van poederle gords soen die ov(er)mids vo(n)nisse van scepenen/
brieve(n) van loven(e) comen en(de) geleidt es tot den goeden gielijs vand(er)/
loe soe waer die gelegen sijn in dander side daer de voirs(creven) jannes/
ghisels een aensprake dede seggende dat hi vii mudde rogge(n) der/
maten van h(ere)ntals erfpachts hadde op seker erflicheit tot poed(er)le/
gelegen die de voirs(creven) jan van poederle met sine(n) voirg(eruerde) beleide te/
hem w(er)t meyndde te trecken daer af dat de selve jan ghisels een/
cyrograf lesen dede inden rechte mentie makende vande(n) voirs(creven) vii/
mudde(n) rox Ende seide dat hem die vii mudde rox opte goede voirs(creven)/
volgen soude(n) en(de) sculdich we(r)en te volgen na tenure des cyrografs/
voirs(creven) Daer op de voirs(creven) jan van poederle antwerdde en(de) dede seggen/
datme(n) hem in sinen beleide houden soude en(de) dat die cyrograf/
niet van w(er)den en we(re) noch geschiet inden hof als van rechte/
daer toe behoert Alsoe dat daer nae de scepen(en) van loven(e) ghe/
maent vande(n) meyer van loven(e) wijsden en(de) setten met hoe(re)n vo(n)nisse/
beide de voirs(creven) p(ar)tyen inden hof daer de goede hoven aldaer malc/
jegen ande(re)n recht te nemen en(de) te gheven P(rese)ntib(us) rike g(ra)ven py(n)noc/
iunior lyemynge(n) bone julii p(ri)ma anno xxiii[o]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Raes van Graven
  • Jan Pynnock de jonghe
  • Jacop Uten Lyeminghen
  • Arnt Bone
Last update: 2010-09-27 by Bart Thoelen