SAL7318, Act: V°26.1 (202 of 3137)
Search Act
previous | next
Act V°26.1  
Act
Type: erfpacht
Date: 1423-07-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-10 by Jos Jonckheer
Item want seke(re)n stoet ende geschil geweest heeft tusschen woute(re)n den/
sweertvege(re) in deen side ende henricke(n) meys den jongen in dande(re) van hoe(r)/
beider erflicheit bij een gelegen inde steenstrate jegen tgroet gasthuys/
van loven(e) daer af sij hen voer scepen(en) van loven(e) verbonden hebben ende/
gesubmitteert inder stat gesworen(en) meest(ere)n van loven(e) te wete(n) in meester/
janne baten meester janne paen en(de) meester janne vander bruggen ende/
geloeft vaste en(de) gestedich te houden soe wes de selve meest(ere)n daer af/
segge(n) en(de) t(er)mine(re)n selen Soe sijn comen de voirg(enoemde) meest(er) jan baten meest(er)/
jan paen en(de) meester jan vander bruggen die opt voirs(creven) erve geweest/
hebben ende dat ghevisenteert ende hebben hoer seggen en(de) t(er)minatie vande(n)/
goeden en(de) stoete voirs(creven) geseeght gheutent en(de) gepronu(n)tieert voer scepen(en)/
van loven(e) hier onder bescreven inder manie(re)n hier nae volgen dats te weten/
inden yersten dat wout(er) de sweertvege(re) voirs(creven) buten buten den egghen van/
sijnre eedkame(re)n alsoe nederw(er)t tot aenden pael nu t(er)tijt bij een pileerken/
te middenwege geset buten ten goeden w(er)t des voirs(creven) henrix meys/
gheen recht hebben noch behouden en sal ende desgelijx van dien pale tot/
aen wout(er)s huys daer achter staende daer nu oec ene(n) pael aen geset is/
soe en sal de selve wout(er) buten dien palen oec gheen recht behouden ten/
goeden w(er)t des voirs(creven) henrix Voert es hoer seggen eest alsoe dat wout(er)/
voirs(creven) e(n)nich water van sinen huyse acht(er)w(er)t tot der dylen leidden wille dat/
hi dat vande(n) voirs(creven) pale te middewege neve(n) tpyleerke(n) staende nederw(er)t/
doen sal over sijns selfs erve en(de) nerghens elder sonder henricke(n) of sinen/
erve e(n)nigen last daer af te hebben Voert want wout(er) voirg(enoemt) aen sijn/
acht(er)ste huys opte dyle staende ene(n) egge buten sinen muere ghemets/
heeft dien te nae steet henrix erve soe eest es hoer seggen eest also/
dat henricke(n) gelieft aen sijn wat(er)scap aldaer een dore te hangen/
dat hi die sal moghen sluyten aende(n) voirs(creven) egge sonder yemants/
wed(er)segge(n) Welke segge(n) [en(de) t(er)minatie] voirs(creven) de voirg(enoemde) wout(er) en(de) henric/
geloeft hebbe(n) malcande(re)n vaste en(de) gestedich te houde(n) [en(de) te voldoen] in alle/
der vuege(n) en(de) manie(re)n dat voirscr(even) steet [also dat elke(n) vaste en(de) seker sijn sal] rike bone julii xiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Gielis de Rike
  • Arnt Bone
Last update: 2010-09-28 by Bart Thoelen