SAL7318, Act: V°40.1 (351 of 3137)
Search Act
previous | next
Act V°40.1  
Act
Type: geschil
Date: 1423-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-16 by Jos Jonckheer
Cond sij allen lieden dat jan coulon van gottekem der stat knape van loven(e) in/
deen side ende gheert ernesens in dande(re) sijn comen in jegeword(icheit) der scepen(en)/
van loven(e) ende hebben bekent ende verlijdt dat sij van hoerre beider erve bij een/
gelegen inde borchstrate tusschen de goede reyners wilen van goyke in deen/
side ende jans van wilde(re) bontwerkers in dande(re) underlinge malcande(re)n ghecon/
senteert ende [deen mette(n) ande(re)n] ghevorw(er)t hebben de punte(n) hier nae volgende [erflic due(re)nde] Te weten is/
dat de voirs(creven) gheert ernesens alle dwater comende van sijns selfs huyse en(de)/
eedcame(re)n ende vanden huyse des voirs(creven) jans coulon tusschen gheerts huys/
voirs(creven) ende de schouwe dienende op sijn eedcame(r) leyden sal over des voirs(creven)/
jans erve met eenre goten o(m)me de schouwe des voirs(creven) gheerts tot op/
dand(er) side vand(er) selver schouwen ter dylen wert welke gote de voirs(creven) gheert/
houden en(de) maken sal op sinen cost en(de) op de selve side ter dylen wert sal/
de voirs(creven) gheert dat water ontfaen neve(n) de voirs(creven) schouwe op sijn erve/
en(de) dat van daer voert leyden over sijn erve mette(n) water dat aldaer/
comen sal van sijnre voirs(creven) eedcame(re)n en(de) vanden huyse des voirs(creven) jans coulon/
ter dylen w(er)t ende die goten ende dat water also verwa(r)en op sinen/
cost dat den voirs(creven) janne coulon noch sinen erve daer af gheen scade en/
come ende of hi daer af scade hadde dat de voirs(creven) gheert hem die/
oprichten soude Behoudelic dien dat de voirs(creven) gheert de voirs(creven) gote/
aen des voirs(creven) jans huys steden ende vestigen mach [sal moge(n)] sonder den voirscr(even)/
janne of sinen erve scade te doen Ende hebben geloeft de voirs(creven) jan/
coulon in deen side en(de) de voirs(creven) gheert in dande(re) malcande(re)n vanden/
voirs(creven) saken altoes genoech te doen alsoe dat elken van hen erflic/
vaste ende seker sijn sal grave(n) lye(ming)[en] julii xxviii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx

Signer

  • Raes van Graven
  • Jacop Uten Lyeminghen
Last update: 2010-09-30 by Bart Thoelen