SAL7319, Act: R°13.1 (110 of 2881)
Search Act
previous | next
Act R°13.1  
Act
Date: 1424-07-01

Transcription

2019-10-08 by Kristiaan Magnus
Item want seke(re)n stoet en(de) geschil geweest heeft tusschen janne van/
harluwez in deen side ende gorde van ertrike sine(n) wyn in dande(re) alse/
vand(er) goeden des selfs jans die de voirs(creven) gord ter helchtwy(n)nynge(n)/
jege(n) janne genome(n) heeft daer inne dat gord meynt te bliven/
sijn getonsten lang duerende en(de) de voirs(creven) jan meynt neen wa(n)t/
hi niet gedaen en heeft dat hi sculdich es te doen(e) Soe sijn beyde/
de voirs(creven) p(ar)tyen come(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) ende hebben hen/
vanden voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
te wete(n) de voirs(creven) jan in henricke(n) van abrymez en(de) jehan paelhes/
en(de) de voirs(creven) gord in reyne(re)n vande(n) da(m)me en(de) jordaen wyn int/
cloest(er) ter ha(m)meyden In alsulker vuege(n) dat de selve gord/
sine(n) eysch dien hi den voirs(creven) janne eysschen(de) is sette(n) sal in/
gescrifte en(de) dien ov(er)gheve(n) den sesse seggers des selfs [voirs(creven)] jans/
bynne(n) iii dage(n) neestkomen(de) Daer op dat de selve jan van/
harluwez sijn verantw(er)den make(n) sal en(de) dat ov(er)gheve(n) in gescrifte/
den segge(re)n des voirs(creven) gords bynne(n) iii dage(n) d(aer) nae naest volgen(de) /
op dat sijs eens en(de) van accorde sijn Ende soe waer sijs niet/
eens noch van accorde gew(er)den en conne(n) dat sij dan samentlic/
bynnen den selven tide come(n) selen voe(r) scepen(en) van loven(en) ende/
daer af halen hoetvo(n)nissen gelijc ofs p(ar)tyen na forme(n) van rechte/
gedingt hadden Ende hebben geloeft beyde de voirscr(even) p(ar)tyen vaste/
en(de) gestedich te houden soe wes de voirs(creven) iiii segge(re)n vanden voirs(creven)/
saken eendrechtichlic sel seggen selen of de scepen(en) van loven(en)/
hen voe(r) een vo(n)nisse gheven en(de) leeren op ene(n) banduyn van/
xx vrancr(ijx) crone(n) tot behoef mijns gened(ichs) he(re)n van brabant/
borch(oven) calstr(is) julii p(ri)ma/
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus , Jos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2014-04-04 by Kristiaan Magnus