SAL7319, Act: R°201.1 (1695 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°201.1  
Act
Date: 1425-01-13

Transcription

2021-01-27 by Mi-Je Van Gils
Cont sij allen lieden dat jan creyte van lynden es come(n) in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van/
loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi genome(n) heeft van janne dicbier tpanhuys/
des selfs jans gelege(n) ter heergrecht met sine(n) toebehoirte(n) uutgenome(n) dbloc mette(n)/
wijng(ar)de d(aer) hi gheen recht inne hebben en sal Te houden en(de) te hebben van sente/
marien magdalenen dage die was int jaer onss he(ren) m ccc cccc en(de) xxiii/
ene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en lang deen nae dand(er) d(aer) na staphans volgen(de) elx jaers/
dae(re)nbynne(n) om derthien oude scilde goet en(de) gheve oft de werde d(aer) af half/
tons(er) vrouwen dage lichtmisse en(de) dand(er) helcht te s(ente) marien magdalenen/
dage te betalen alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als/
vervolghde schout Item sal de voirs(creven) robbijn [jan creyte] jairlix betalen den cloeste(r) van/
vliederbeke twintich molevate rox en(de) oec alsulken erfchijns als tselve/
cloest(er) voertmeer jairlix d(aer) af op heeft Voert sal de voirs(creven) jan creyte dbloc/
dat hi nu met ghersten bezaeyt vyndt [vant] ten eynde van sinen t(er)mine besaeyt/
laten op vier getidege voren Item sal de voirs(creven) jan creyte ten eynde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine int voirs(creven) panhuys laten alrehande gherec ind(er) werden h(ier)na volgen(de)/
te wete(n) vii aem vate vijf to(n)nevate vijftich pl(acken) daer voir een poensoen ind(er)/
w(er)den van tweentsestich pl(acken) drie cuelvate een staende vat een and(er) vat een/
slijcvat tegade(r) weert xxiiii(½) pl(acken) den eemer opte(n) borne [w(eer)t vi pl(acken)] de groete cuype/
met den loesen bode(m)me xlii(½) pl(acken) xlii(½) pl(acken) dand(er) cuype lvii pl(acken) den trechte(r) de/
scuppe de stoecgaffele iiii(½) pl(acken) iiii(½) pl(acken) den ketel x guld(en) hollan(sche) Gevielt oec/
datme(n) aende huyse d(aer) staende moeste doen decke(n) plecke(n) of ty(m)m(er)en d(aer) af soude/
jan creyte den montcost gelden en(de) jan dicbier voirs(creven) allen den ande(re)n cost/
Item geviele oec e(n)nige(n) scade aende voirs(creven) huyse bij toedoen of roekeloesheiden/
vande(n) voirs(creven) janne creyte oft van sine(n) boden oft beesten dat soude hi den vors(creven)/
janne dicbier oprichten Voert es vorwerde dat beyde de voirs(creven) p(ar)tyen van mal/
cande(re)n scheyden moige(n) ten eynde vande(n) drien ja(r)en op dat e(n)nich van hen/
wilt mar dat moete(n) sij malcande(re)n een jaer te vo(r)en segge(n) Ende alle dese/
voirs(creven) worw(er)den heeft geloeft de voirs(creven) jan creyte den voirs(creven) janne dicbier/
vaste en(de) gestedich te houden en(de) te voldoen tallen tide(n) en(de) t(er)mine(n) als sij/
vallen en(de) verschine(n) selen en(de) telke(n) t(er)mine als vervolghde schout ca(pelle)[ma(n)]/
vynck ja(nuarii) xiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt