SAL7319, Act: R°301.1 (2512 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°301.1  
Act
Date: 1425-05-08

Transcription

2021-01-27 by Mi-Je Van Gils
Van henricken ghielijs natuerlic/
soen h(ere)n gielijs wilen ghielijs/
Tvo(n)nisse tusschen henricken ghielijs naturelic soen h(ere)n gielijs wilen/
ghielijs p(er)soen van middelwynde die ov(er)michs vo(n)nisse van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) comen en(de) beleidt es met meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e)/
tot den goeden des voirs(creven) wilen h(ere)n gielijs sijns vaders in deen side en(de)/
librechte ghielijs sine(n) neve in dande(re) alse vanden derdendeele van eenre/
woeni(n)gen metten huysen hoven wijng(ar)den en(de) sine(n) toebehoirten gelege(n)/
te nederwynde tusschen de goede anthonijs van adorp en(de) de goede/
henrix raspe Item vand(er) helcht van ene(n) beemde met sijnre toebe/
hoirten gelijc dat hi belegen es acht(er) de voirs(creven) woni(n)ge neve(n) de/
goede henrix raspe voirs(creven) daer aen dat de voirg(enoemde) lybrecht mey(n)de/
dat de voirs(creven) henric ghielijs hem met sine(n) voirs(creven) beleyde ongebruyck/
dede Was uut gedragen met desen worden nae aensprake en(de)/
nae andw(er)de datmen den voirs(creven) henricken ghielijs vande(n) voirs(creven)/
goeden houden soude in sine(n) beleide en(de) wa(n)t de voirs(creven) librecht e(n)nig(er)/
makyngen oft testame(n)te ruerde die lieten sij gaen daer sij sculdich/
wa(r)en te gaen P(rese)ntib(us) borchove(n) oppendorp nethen(en) calstr(is) capelle/
leman vynck wante maii viii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt