SAL7319, Act: R°318.4 (2624 of 2873)
Search Act
previous | next
Act R°318.4  
Act
Date: 1425-05-26
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-26 by Transkribus Software
It(em) jan bellens becke(r) in deen side en(de) willem reers in dande(re) sijn come(n)/
in jeg(enwoordicheit) der scepen(en) van loven en(de) hebbe(n) malcande(re)n gheconsenteert en(de) ghe/
wilcoert voer hen hoir erfgename(n) en(de) naecomelinge(n) dat elc van hen/
op sijn erve bi een gelege(n) inde proefst te jege(n) de halle over tusschen de herb(er)ge/
dieme(n) heedt tscarp en(de) de herb(er)ge dieme(n) heedt den yngel ty(m)me(re)n mach op/
sijn erve te des and(er)s erve wert alsoe hoghe als hi wilt sond(er) deen den/
ande(re)n aen sijn sta goede enige scade te doen Ende hebbe(n) geloeft beyde de/
voirs(creven) p(ar)tien deen den ande(re)n h(ier) af alt(ijt) genoech te doen alsoe dat elken van/
hen vast en(de) seker sijn sal oppen(dorp) wante maii xxv
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-08-15 by The Administrator