SAL7319, Act: R°34.2 (296 of 2898)
Search Act
previous | next
Act R°34.2  
Act
Date: 1424-07-19

Transcription

2020-06-02 by Mi-Je Van Gils
Item jan van warnant jan sijn sone inden naem van hen en(de) van jaq(ue)mart/
van warnant oec soen jans des vad(er) voirs(creven) dien sij hier inne geloeft/
hebben te vervaene in deen side janne van harlues inden naem van hem/
en(de) van janne van harlues sinen sone dien hi hier inne geloeft heeft te/
vervaene janne van huy en(de) gielijs sijne(n) sone in dande(re) van alsulker/
twydracht geschille van worden en(de) o(n)my(n)nen als sij deen tot den/
ande(er)n w(er)t gehadt moigen hebben tot den dage van heden Sijn/
come(n) in jegeword(icheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) hebben hen d(aer) af gekeert/
en(de) sijn des bleve(n) in raese van grave(n) he(re) van malevie(n) meye(r) van loven(e)/
in alsulker vuege(n) dat de voirscr(even) p(ar)tyen hoe(r) redene en(de) alle hoe(r) bescheit/
den voirs(creven) raese bibrenge(n) selen ende dat aengehoert sal hi sijn segge(n)/
daer af p(ro)nu(n)cie(re)n en(de) uutene(n) tusschen dit en(de) beloken paesschen neest/
komen(de) Ende hebben geloeft beyde de voirs(creven) p(ar)tyen vaste en(de) gestedich/
te houden en(de) te voldoen soe wes biden voirs(creven) raese vande(n) voirs(creven) saken/
geseeght en(de) gep(ro)nu(n)cieert sal w(er)den behoudelic dien of de selve/
p(ar)tyen deen der ande(re) van erflich(eiden) yet aen te spreke(n) hebben dat/
sij dat doen moige(n) mette(n) lantrechte nethene(n) calstr(is) julii xix
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-17 by xavier delacourt