SAL7319, Act: R°83.4-V°83.1 (709 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°83.4-V°83.1  
Act
Date: 1424-09-12

Transcription

2021-01-24 by Mi-Je Van Gils
Van janne vander heze soen/
arnts vander heze/
De meyer van loven(e) heeft aengesproken inden rechte janne vand(er) heze soen/
arnts vand(er) heze seggende dat op tiden voerleden de voirs(creven) jan vand(er) heze in/
gelate van stryde handeedich geweest hadde aen willelken coels soen van rode/
en(de) dat d(aer) af een zoene en(de) yffenynge gemaect was bij vriende(n) d(aer) af seggers/
genome(n) wa(r)en twee van elker p(ar)tyen Ende dat die iiii seggers seide(n) voe(r) een/
seggen dat de voirs(creven) jan vand(er) heze den voirs(creven) willeken te bet(er)nissen doen souden/
een bedevart te sente joes opte zee te porre(n) tot enen seke(re)n dage die leden is/
ende de voirs(creven) bedev(ar)t niet gedaen dwelc de meye(r) boet te thoenen mette(n) seggers/
ende tot der conden vanden ghenen die daer af te spreken wisten en(de) seide soe/
waer hi dat gethoene(n) conste dat de voirs(creven) jan vander heze gebroect soude/
hebben een bedev(ar)t te sente jacops in galissien te ruthemadouwe een pont/
grote of alsulken bet(er)nisse als de he(re)n de scepen(en) wisen souden Op dwelke de/
voirs(creven) jan vand(er) heze hem met sinen gelev(er)den voersprake verantw(er)dende/
segge(n) dede en(de) kendde dat de voirs(creven) bedev(ar)t hem aengeseeght was worden/
seggen(de) mar hi hoepte dat alsulken aensprake als de meye(r) van loven(e) te/
hemw(er)t gedaen hadde hem gheen ontstade doen en soude mids deser
//
redene(n) Want al wa(r)en de voirs(creven) segge(re)n genome(n) ende gecore(n) gelijc voirs(creven)/
es en(de) al hadde(n) sij hem de voirs(creven) bedevart aengeseeght te doen(e) soe en/
was dat niet geloeft voer scepen(en) noch voer gheen wisers en(de) al waest/
voer goede(n) knapen geseeght soe hoepte hi dat hi niet gebroect hebben en/
soude al en hadde hi de bedevart bynne(n) tijts niet gedaen en(de) hi meyndde oec/
dat den dach [van porren] yerst geweest soude hebben te sente remeys misse neestkomen(de)/
dwelc hi boet te houden te sijnre eed Alsoe dat na aensprake ende ant/
worde na m(ijn) he(re)n heerlicheit en(de) nae der stad recht de he(re)n scepen(en) van/
loven(e) gemaent vande(n) meye(r) van loven(e) wijsden voer een vo(n)nisse dat alsulken/
aensprake als de meyer gedaen hadde ten voirs(creven) janne vand(er) heze wert/
den selve(n) janne gheen ontstade doen en soude P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borch(oven)/
joh(ann)e de opp(endorp) filio q(uon)dam walt(er)i joh(ann)e de nethen(en) et henr(ico) wante sept(embris) xii/
anno xiiii[c] xxiiii[o]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt