SAL7319, Act: V°103.4 (897 of 2871)
Search Act
previous | next
Act V°103.4  
Act
Date: 1424-10-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-10 by Transkribus Software
It jaq(ue)mijn rosseal heeft ghekendt en ghelijdt dat andries/
de viex m(er)chiet hem volvuert en ghenoech gedaen heeft van/
alsulken vo(n)nisse als den selve jaq(ue)mijn aengewijst was tusschen/
hem in deen side en andriese de viex m(er)chiet in dande(r) dwelc ghere/
gistreert steet ond(er) gerarde van baussele ind(er) scepen(en) boec van loven(en)/
xix daghe in octobr(is) int jaer ons he(re)n m cccc en(de) xxiii Ende/
heeft den voirs(creven) andriese vande voirs(creven) vo(n)nisse geheellic en(de) al/
volcomelic quijtgescoude(n) Ende heeft geloeft dat hi den selven/
andriese vande(n) selve(n) vo(n)nisse noch in ocsuyne daer af nu(m)m(er)meer/
aenspreken en sal noch doen aenspreken in ghene(n) rechte gheestelic/
noch wereltlic bi hem selve(n) noch bi nyeman(de) and(er)s in gheenre manie(re)n/
cor(am) vynck wante oct(obris) x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-18 by The Administrator