SAL7319, Act: V°170.1 (1427 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°170.1  
Act
Date: 1424-12-12

Transcription

2021-01-27 by Mi-Je Van Gils
Van henricke(n) ghielijs natuerlic soen/
h(ere)ngielijs wilen ghielijs p(er)soens van/
myddelwynde/
Tvo(n)nisse tusschen henricken ghielijs natuerlic soen h(ere)ngielijs wilen ghielijs p(er)soens/
van myddelwynde die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(e) comen ende/
beleidt es met meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tot den goeden des voirs(creven) wilen h(ere)n/
gielijs sijns vaders in deen side ende henricken witten henricken putman/
lambrechte sgoeden bellen witten pauwels janne en(de) gheerde sroeden gebruede(re)/
in dande(re) alse van iii zillen lants gelegen te nederwynde in twee stucken/
en(de) vand(er) helcht van ene(n) vyschwate(r) gelegen bij errenb(er)ge daer aen dat de/
voirg(enoemde) p(er)sone meyndden dat de voirs(creven) henric ghielijs hen met sinen voirs(creven)/
beleide ongebruyck dede Was uutgedragen met desen worden na aensprake/
en(de) na antwerde datme(n) den voirs(creven) henricken ghielijs vanden voirs(creven) goeden/
houden soude in sinen beleide en(de) hadden de voirs(creven) p(er)sone van e(n)nig(er) makynge(n) of/
[testamente] yet aen te spreken dat sij die volghden daer sise sculdich wa(r)en te volgen/
P(rese)ntib(us) joh(ann)e de borchove(n) joh(ann)e de oppendorp filio q(uon)dam walt(er)i henr(ico) de calstr(is)/
waltero ca(pelle)[ma(n)] arnoldo vynck et henrico wante dec(embris) xii anno xxiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt