SAL7319, Act: V°205.4 (1734 of 2904)
Search Act
previous | next
Act V°205.4  
Act
Date: 1425-01-17

Transcription

2020-09-11 by Mi-Je Van Gils
Item sandrart van hemptinez in deen side en(de) lievijn de bruwe(re) bailhu/
van nyevene(n) in dande(re) hebben de sake d(air)af dat sij in rechte staen inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) voir den meye(r) en(de) scepen(en) en(de) oec voir de/
stat [als vande(n) goede(n) van jandraine] verlengt en(de) uutgesett tot des dond(er)daeghs voir halfvasten te/
mistide naest comen(de) dan wed(er) int recht te come(n) malc jegen ande(re)n/
voir meye(r) en(de) scepen(en) voirs(creven) gelijc sij op ghiste(re)n gedaen soude(n) hebben/
borch(oven) oppend(orp) ja(nuarii) xvii te weten des goensd(aeghs)
ContributorsYannick De Meulder
Moderated byYannick De Meulder
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt