SAL7319, Act: V°311.3 (2610 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°311.3  
Act
Date: 1425-05-21

Transcription

2021-01-24 by Mi-Je Van Gils
It(em) renerus d(i)c(t)us m(er)tens en(de) jan de conync wonen(de) inde hoelst(ra)te/
hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) van h(ere)n woute(re)n van/
hug(ar)den proefst scloest(er)s van p(er)ke van svoirs(creven) cloest(er)s wege(n) drie boend(er)/
lants luttel myn of meer gelege(n) te voerde bove(n) p(er)cwuwe(re) dwelc/
wout(er) de roede te houde(n) plach Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)ne(n) van/
halfm(er)te lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van twelf ja(r)en dlanc deen nae dand(er)/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nby(n)ne(n) o(m)me drie mudde rogs/
goet en(de) payabel der maten van loven(e) te s(int) andr(ies)misse apost(els) te bet(alen)/
en(de) te p(er)ke int cloest(er) te leve(re)n jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mine als vervolghde schout Ende hebbe(n) geloeft de voirs(creven) wy(n)nen/
tvoirs(creven) lant inde(n) voirs(creven) t(er)mijn tweewerf wel en(de) lof te ov(er)meste(n) te/
wete(n) van vi ja(r)en te vi ja(r)en en(de) sij en moge(n) tselve lant inde(n) leste(n)/
drien ja(r)en niet grave(n) noch hoervruchten en(de) ten eynde vande(n) selve(n)/
t(er)mine selen sijt bloet en(de) geheel laten alsoe sijt aenveerdde(n) cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt