SAL7319, Act: V°324.1 (2719 of 2922)
Search Act
previous | next
Act V°324.1  
Act
Date: 1425-06-09

Transcription

2021-01-27 by Mi-Je Van Gils
Item jan jan vanden putte van bierbeke is come(n) in jeg(ewordicheit) der/
scepen(en) van loven(e) ende heeft bekent dat hi wittelic vercocht heeft/
janne van streke ende jacop van scaffen(en) ene(n) t(er)mijn van vii ja(r)en/
lang deen na dand(er) staphans sond(er) e(n)nich middel volgen(de) alle doeft/
dat [jairl(i)x] wassen sal op ene(n) hof des selfs jans vande(n) putte geheten/
den hof te swaesb(er)ge gelege(n) houden(de) iii dach(mael) oft d(aer) omtrent/
gelegen te libbeke tusschen de strate ald(aer) en(de) de goede claes van/
cuggelb(er)ge elx jaers dae(re)n bynne(n) Te wete(n) de yerste vi ja(r)en/
elx jaers [dae(re)n bynne(n)] o(m)me twee crone(n) te xl pl(acken) elke crone(n) gerekent/
de welke de voirs(creven) jan van streke en(de) jacop den voirs(creven) janne vande(n)/
putte alle jaer se selve vi jaer due(re)nde te halfmeye geloeft/
hebben te betalen de voirs(creven) vi [vii] jaer lang due(re)nde en(de) telken t(er)mine/
als vervolghde schout [in alsulker voege(n) dat sij] Ende ten voirs(creven) vii[ste(n)] jae(r) soe selen de/
selve jan en(de) jacop tvoirs(creven) oeft [oec] hebben en(de) [selen] te hoe(re)n p(ro)fite beke(re)n/
sond(er) daer af yet meer te gheve(n) dan [of] te betalen Ende heeft/
geloeft de voirs(creven) jan vande(n) putte den voirs(creven) janne en(de) jacop/
vande(n) voirs(creven) coepe altoes jege(n) ene(n)yegelike(n) recht warant te/
sine den voirs(creven) t(er)mijn van vii ja(r)en lang due(re)nde vynck/
wante junii ix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt