SAL7319, Act: V°84.1 (722 of 2913)
Search Act
previous | next
Act V°84.1  
Act
Date: 1424-09-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-16 by Transkribus Software
Item want stoet en(de) tebat opv(er)staen sijn geweest tussche(n) arnde/
van hespen in deen side en(de) pete(re)n den mol en(de) [machtelt sust(er) des vors(creven) arnts] sijn wijf in dande(re)/
van alsulken [chijs]goede beide [en(de)] beruerlic en omberuerlic [goede(n)] als bleve(n) sijn/
nae de doet arnts wilen van hespen vader des voirs(creven) arnts [(ende) maght(elt)] Soe/
sijn beide de p(ar)tyen voirs(creven) come(n) in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loven(e) ende/
hebbe(n) hen vande(n) voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n en(de) vriendelike/
yffene(re)n te wete(en) de voirs(creven) arnt in janne schelkens en(de) janne wout(er)s/
beide vand(er) bueken en(de) de voirs(creven) pet(er) de mol [en(de) sijn wijf] in woute(re)n coreman en(de)/
jannes van voshem Welke segge(re)n bij een gaen selen en(de) aenhoe(re)n/
beide der voirs(creven) p(ar)tyen [redene en(de)] bescheit ende [en(de)] dat aenhe aengehoert hoe(r)/
segge(n) eendrechtichlic d(aer) af segge(n) en p(ro)nu(n)cie(re)n op dat sijs eens/
sijn [by(n)ne(n) drien dagen naestcome(n)de] ende soe waer sijs niet eens gewerde(n) en conne(n) dat sij [dan] enen/
geliken ov(er)man kyesen selen en(de) soe waert die sede dat sij d(aer) bij/
selen blive(n) [die sijn segge(n) d(aer) af seggen sal bi(n)ne(n) drien dagen d(aer) neest volg(ende)] Geloven beide p(ar)tyen voirs(creven) vaste en(de) gestedich/
te houde(n) soe wes de voirs(creven) iiii segge(re)n of de ov(er)man daer af/
segge(n) en(de) t(er)mine(re)n selen borch(oven) wante sept(embris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-07-18 by The Administrator