SAL7320, Act: R°98.1 (37 of 73)
Search Act
previous | next
Act R°98.1  
Act

Transcription

2019-11-28 by 
Van jannes van wange en(de) roelof/
vander boden dieme(n) heedt ruelens/
Tvonnisse tusschen jannes van wange in deen side ende henricke(n) gords in dande(r) alse vande(n)/
quetsue(re)n die de voirs(creven) henric den voirs(creven) jannes gedaen hadde was uutgedragen met desen/
worden dat hi hem bynne(n) xiiii nachten neestkomen(de) den erseter afdoen sal ende/
voert dat hi den voirs(creven) jannes te bet(er)nissen doen sal een bedev(ar)t te sente peters te/
meylane(n) en(de) die porren bynne(n) xl dagen en(de) goede waerheit en(de) sinen eed (et)c(etera) oft/
sinen goeden moet hebben (et)c(etera)/
Tvo(n)nisse tusschen roelof vander boden dieme(n) heedt ruelens in deen side henricke(n)/
gords en(de) henricke(n) thiendene(re) in dande(r) was uutgedragen met desen worden dat de/
voirs(creven) henric gords den voirs(creven) roelof den ersseter afdoen sal bynne(n) xiiii nachten/
neestkomen(de) en(de) voert te bet(er)nissen een bedev(ar)t te s(ente) jacops in galissien en(de) die/
porre(n) bynne(n) xl dagen na dat hi vander voirs(creven) bedev(ar)t te meylane(n) weder o(m)me/
comen sal sijn Ende goede waerheit Ende sinen eed doen (et)c(etera) oft sine(n) goede(n) moet hebbe(n)/
Ende voert dat de voirs(creven) henric thiendene(re) den selven roelof den ersseter afdoen sal/
bynne(n) xiiii nachten neestkomen(de) En(de) voert den selven roelof doen te bet(er)nissen een/
bedevart te meylanen en(de) den wech daer af aen neme(n) bynne(n) xl dagen neest/
komen(de) ende goede waerheit en(de) sine(n) eed doen (et)c(etera) oft sine(n) goede(n) moet hebben/
Ende voert alse vander quetsue(re)n die de voirs(creven) roelof hadde in sine(n) voet es gewijst/
dat de voirs(creven) henric gords hem te bet(er)nissen doen sal een bedev(ar)t te sente pet(er)s/
te meylanen en(de) den wech daer af aenneme(n) bynne(n) xl dage(n) na den jae(r) dat de/
voirs(creven) quetsue(re) geschiede op alsoe datme(n) vyndt dat de voirs(creven) roelof van dier/
quetsue(re)n niet gemengt en es Mar eest alsoe datme(n) vyndt dat hi gemengt/
es soe sal de selve henric den voirs(creven) roelof voe(r) die mencke te bet(er)nissen doen/
een bedev(ar)t te sente jacops in galissien en(de) den wech d(aer) af aen neme(n) bynnen/
xl dagen na datme(n) ter waerheit bevynde(n) sal dat mencke es en(de) goede waerh(eit)/
oft sine(n) moet hebben (et)c(etera) ende op die voege vander voirs(creven) bedev(ar)t te meylane(n)/
ongehouden sijn Voert es gewijst alse vand(er) yerster quetsue(re)n die de voirscr(even)/
henric gords den voirs(creven) roelof gedaen hadde dat de voirs(creven) henric gords hem/
den ersseter afdoen sal bynne(n) xiiii nachte(n) neest komen(de) en(de) voert hem te/
bet(er)nissen doen een bedev(ar)t te sente peters te meylane(n) en(de) den wech d(aer) af/
aen neme(n) bynne(n) xl dage(n) na dat hi vand(er) voirs(creven) yerst(er) bedev(ar)t te s(ente) jacops/
wed(er) o(m)me come(n) sal sijn en(de) [goede] waerheit (et)c(etera) P(rese)ntib(us) eg(idio) rike lud(ovico) roel(ants) jacobo/
ex lye(ming)[en] joh(ann)e de huffle hen(ri)[co] de mulke joh(ann)e de ponte et hen(ri)[co] vroede/
scab(inis) lov(aniensibus) octobr(is) xiii anno xxv[o]
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-12-14 by Sabrina Keyaerts